Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

5.2 Pohjavesialueet Etelä-Savossa

Tässä toimenpideohjelmassa käsitellään kokonaisuutena kaikki Etelä-Savon ELY-keskuksen alueen vedenhankintaa varten tärkeät (1-luokka) ja muut vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet (2-luokka), sekä pohjavedet, joilla on oleellista merkitystä pintavesien tilaan ja maaekosysteemeihin. Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella on pohjavesimuodostumia kaikkiaan 178 kpl. 1-luokan pohjavesialueita on 48 kpl ja 2-luokan pohjavesialueita 129 kpl (taulukko 3, kuva 6). E-lisämerkinnän saa 4 kpl 1-luokan aluetta ja 17 kpl 2-luokan aluetta. Etelä-Savossa on yksi pohjavesialue, joka saa pelkän E-merkinnän. Lisäksi Etelä-Savossa on poistettuja (IV-luokan) pohjavesialueita 43 kpl, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 43 km2 ja muodostuvan pohjaveden määrä n. 17 600 m3/vrk.

Pohjavesialueiden luokitusta voi tarkastella vesienhoidon karttapalvelussa (Vesikartta): http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikartta. Pohjavettä on maaperässä ja kallioperässä kaikkialla muuallakin kuin pohjavesialueilla, mutta sitä ei käsitellä tässä toimenpideohjelmassa. Etelä-Savon pohjavesimuodostumat kuuluvat geologisen syntytapansa mukaan Saimaan kielekevirran alueen harjuihin ja maakunnan eteläosissa toisen Salpausselän reunamuodostumiin. Merkittävät pohjavesivarat ovat jakautuneet epätasaisesti sijoittuen muutamalle luode-kaakko-suuntaiselle harjujaksolle.

 

Taulukko 3. Tarkasteltavat pohjavesialueet Etelä-Savossa (Pohjavesitietojärjestelmä POVET 6/2021).

Pohjavesialueen

luokka

Pohjavesialueita

kpl

Pinta-ala yhteensä

km2

Muodostuvan pohjaveden määrä

m3/vrk

1

44

66

n. 26 000

1E

4

9

n. 5 000

2

112

162

n. 70 000

2E

17

66

n. 32 000

E

1

1

n. 400

Yhteensä

178

304

n. 133 400

 

Etelä-Savon kartta, johon on merkitty eri väreillä ja rastereilla Etelä-Savossa sijaitsevat pohjavesialueet luokiteltuna pohjavesiluokkiin.

Kuva 6. Pohjavesialueet Etelä-Savossa (Pohjavesitietojärjestelmä POVET 6/2021).