Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.3.5 Liikenne

Liikennesektorin osalta toimenpidenimikkeitä muutetaan edellisestä. Toimenpide ”Pohjavesisuojausten rakentaminen, toimivuuden arviointi ja ylläpito; tieluiskat, radat ja lentokentät (km) sekä ratapihat (ha)” on muotoiltu yksinkertaisemmiksi kokonaisuuksiksi ”Lentoliikennealueiden pohjavesiriskien hallinta” ja ”Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta”. Uudet toimenpiteet pitävät sisällään pohjavesisuojausten rakentamisen, niiden toimivuuden arvioinnin ja ylläpidon. Lisäksi niihin sisältyy aiempi toimenpide suolauksen vähentäminen tai vähemmän haitalliseen liukkaudentorjunta-aineeseen siirtyminen. Toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitava, että pohjavesisuojauksia toteutetaan vain uusille rataosuuksille. Liikenteen alueiden pohjavesivaikutusten seurantoja koskeva toimenpide poistetaan ja seurantaa edistetään jatkossa ohjauskeinojen kautta. Liikenteen pohjavesisuojelutoimenpiteiden valinnan tukena tulisi arvioida toimenpiteen kestävyys ja kustannustehokkuus. Esimerkkejä tästä löytyy Salmisen ym. (2010) laatimasta julkaisusta, jossa on tehty katsaus vaihtoehtoisista liukkaudentorjunta-aineista pohjavesien suojelussa.

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallintaa esitetään muuna perustoimenpiteenä seuraaville pohjavesialueille: Mikkelin Hanhikangas ja Kauriansalmi, Juvan Hatsola ja Rapionkangas sekä Pieksämäen Naarajärvi, jossa on kaksi eri kohdetta toimenpiteelle (taulukko 14). Hanhikankaalla toimenpide tarkoittaa käytännössä vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä ja seurantaa ja Kauriansalmella vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden levittämistä laajemmalle alueelle sekä seurantaa. Hatsolassa toimenpide tarkoittaa pohjavesisuojausten rakentamista vt-5 rakentamisen yhteydessä ja Rapionkankaalla pohjavesisuojausten kunnostamista. Naarajärvellä toimenpide on käytännössä vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä ja seurantaa kahdella kohteella.

 

Taulukko 14. Liikennettä koskevat pohjavesien hoitotoimenpiteet Etelä-Savossa kaudella 2022–2027.

Toimenpide

Yksikkö

Määrä

Investoinnit vuosina 2022–2027

(1000 €)

Käyttö- ja ylläpitokustannukset vuodessa (1000 €)

Vuosikustannus

(1000 €)

Muu perustoimenpide

 

 

 

 

 

Tie- ja rataliikenteen pohjavesiriskien hallinta

kpl (pohjavesialue)

6

1 000

8

64

Yhteensä

 

6

1 000

8

64