Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

16.3 Alueelliset tilaisuudet ja muu tiedotus

Etelä-Savon ELY-keskus on osallistunut kolmannen vesienhoitokauden suunnittelun eri vaiheissa alueellisiin tapahtumiin, jossa on esitelty vesien tilaa ja paikallisia vesiensuojeluhankkeita. Samalla on tiedotettu vesienhoidon suunnittelutilanteesta. Tilaisuuksia on pidetty muun muassa Savonlinnan Kerimäellä, Pieksämäellä, Mikkelin Haukivuorella ja Joroisissa. Lisäksi vesienhoitoa on esitelty muun muassa Suomen metsäkeskuksen vetämässä Kuormitus kuriin -hankkeen alueellisissa tilaisuuksissa v. 2016–2019 metsätalouden painopistealueilla.

Vesien tilaa, tilatavoitteita ja toimenpiteitä on esitelty vesienhoidon suunnittelukokouksissa Etelä-Savon kalatalousalueilla. Kullekin kalatalousalueelle (11 kpl) on laadittu omaa aluetta koskeva vesienhoitosuunnitelma vuoden 2021 aikana. Toimeenpanon edistämiseksi Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelma ja kalatalousaluekohtaiset vesienhoidon suunnitelmat on sovitettu yhteen. Keskeisimmät tavoitteet ja hankkeet on kuvattu molemmissa suunnitelmissa.

Vesienhoitoon liittyvä tiedotus on ollut laajaa vesienhoitotyön eri vaiheissa kuten työohjelman ja aikataulun sekä vesienhoidon keskeisten kysymysten julkistamisessa ja kuulemisaikana. Merkittävistä suunnittelun vaiheista, kuten pinta- ja pohjavesien tilaluokittelusta, on laadittu tiedotteita.

 

Taulukko 45. Etelä-Savon vesienhoidon yhteistyöryhmän kokoukset v. 2016–2021 ja niissä käsitellyt aiheet.

Kokous

Ajankohta

Osallistujia

Käsitellyt aiheet

1.

1.12.2016

30

- vesienhoitokatsaus tulevaan, aikataulut, tietojärjestelmät

- hallinnonuudistus ja vaikutuksen vesienhoidon kannalta

- yhteistyöryhmän tehtävät vesienhoidon suunnittelussa

- etelä-Savon vesienhoidon toteutuksen tilannekatsaus

- kolmannen suunnittelukierroksen keskeiset kysymykset ja työohjelma, orientoiva info

2.

23.3.2017

22

- vesienhoidon suunnittelukatsaus

- vesienhoito hallinnonuudistuksessa

- vesistökunnostusverkosto, esittely

- vesistöhankkeet ja rahoitus, hanke-esittelyjä

3.

21.9.2017

21

- vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus

- kuuleminen työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä v 2018, kuulemisaineisto ja toteutus

- vesienhoito hallinnonuudistuksessa, tilannekatsaus

- pohjavesien uusi luokitusjärjestelmä, tilannekatsaus

- tietoisku toimenpiteiden toteutuksesta ja rahoitusasioista

4.

12.4.2018

20

- kuuleminen työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä, tilannekatsaus

- vesienhoidon suunnittelukatsaus

- vesienhoito hallinnonuudistuksessa, tilannekatsaus

- toimenpiteiden toteutustilanne ja rahoitusasiat

5.

11.10.2018

23

- vesienhoidon suunnittelun tilannekatsaus

- kuuleminen työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä v. 2018, katsaus saatuun palautteeseen

- ajankohtaista vesienhoidossa, maakuntauudistus, vesiensuojelun tehostamisohjelma,

- ESAELYn hanke-esittely/ kalataloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja vesienhoito

- vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien ja ohjausryhmien toimikausien jatkaminen-komission

- toimenpiteiden toteutuksen edistäminen, katsaus

6.

11.4.2019

23

- vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmien jatkokausi 2019–2020, ryhmän kokoonpano

- vesienhoidon suunnittelukatsaus

- vesienhoidon ajankohtaiskatsaus

- toimenpiteiden edistäminen/ avustustilanne, tehostamisohjelman avustushaku, hanke-esittely

7.

9.10.2019

25

- vesienhoidon suunnittelukatsaus

- vesienhoidon ajankohtaiskatsaus

- toimenpiteiden toteutuksen edistäminen/ avustustilanne ja hankkeet

- vesienhoidon yleissuunnitteluhankkeen esittely

8.

26.3.2020

20

- toimenpideohjelman suunnittelukatsaus

- vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien valmistelu

- ajankohtaista vesienhoidossa: vesiensuojelun tehostamisohjelma, avustukset, hankkeet

- vesienhoidon yleissuunnitteluhankkeen tilannekatsaus

- hanke-esittely, osakaskuntien yhdistämis- ja toiminnan kehittämishankkeen tuloksia

9.

4.6.2020

28

- toimenpiteiden suunnittelun tarkentava tilannekatsaus suunnittelun valmistuessa

- aikataulut, toimenpiteiden esittely, ympäristötavoitteiden asettaminen

- pohjavesien toimenpiteet

- toimenpideohjelman ja vesienhoitosuunnitelman valmistelun tilanne

- hankkeiden tilannekatsaus

10.

17.9.2020

25

- vesienhoidon suunnittelukierroksen tilanne ja aikataulut

- Etelä-Savon pinta- ja pohjavesien toimenpideohjelmaluonnoksen esittely

- vesienhoitosuunnitelmien valmistelutilanne

- hankkeiden tilannekatsaus ja syksyn avustushaku

- hanke-esittely: Kyyveden pohjoisten valuma-alueiden metsätalouden vesiensuojeluhanke

11.

16.3.2021

36

- vesienhoidon suunnittelun esittely uusille YTR-jäsenille

- yhteistyöryhmän tehtävät ja toimintatavat

- vesienhoidon suunnittelukierroksen tilanne ja aikataulu

- vesienhoidon toteutus vuonna 2020, hankkeiden yhteenveto

- vesienhoidon suunnittelu kalatalousalueilla, tilannekatsaus

- XAMKin ajankohtaiset hankkeet, esittelyssä hulevesien käsittelyn T&K-ympäristö (Huky)

12.

26.5.2021

30

- vesienhoidon suunnittelukierroksen tilanne ja aikataulu

- kuulemispalautteen esittely

- vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman päivittäminen

- hankkeiden tilannekatsaus: UltraPlan (SYKE), Rainman (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut)

13.

21.9.2021

30

- vesienhoidon suunnittelukierroksen tilanne ja aikataulu

- vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelman viimeistely, tilannekatsaus

- ELYn harkinnanvaraiset avustukset, avustetut hankkeet ja uusi avustushaku

- maaseudun ympäristöohjelman rahoitus siirtymäkaudella 2021–2023

- tarpeettomien vesistörakenteiden poistamisen edistäminen Etelä-Savossa