Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

4.2 Alueellinen metsäohjelma

Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 ovat lakisääteisiä maakunnallisia metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Suomen Metsäkeskuksen laajassa yhteistyössä tekemä Hämeen metsäohjelma 2021–2025 kattaa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Metsäohjelma valmistui vuoden 2020 lopulla. Metsäohjelmat toteuttavat EU:n ja Suomen tavoitteita muun muassa luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja maaseudun kehittämisestä.

Metsäohjelman visiona on kestävä, kannattava ja ilmastoviisas hämäläinen metsätalous. Ohjelma sisältää tarpeet ja tavoitteet metsien kasvatukselle, hoidolle ja käytölle, metsiä hyödyntävälle yritystoiminnalle, metsien monikäytölle ja suojelulle. Metsäohjelman tavoitteena on mm:

  • edistää vesiensuojelu- ja luonnonhoitohankkeita Hämeessä
  • käyttää vesiensuojelun toteutukseen erilaisia rahoitusinstrumentteja (Helmi- ja Metso-ohjelmarahoitus, vuotuinen luonnonhoitomomentin mahdollisuudet, Life-, Leader- ja säätiörahoitus).

Ohjelmassa esitetään myös toimenpiteet ja rahoitus tavoitteisiin pääsemiseksi.