Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.4 Toimenpiteiden seuranta

Toimenpideohjelman toteutumista seurataan sekä pohjaveden tilan että toimenpiteiden avulla. Toimenpideohjelman toteutumisen seurannan indikaattoreita ovat mm. päivitettyjen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien määrä, rakennetut pohjavesisuojaukset (km), pilaantuneisuusselvitysten sekä pilaantuneiden maa-alueiden puhdistusten määrä.

Pohjavesien seurantaohjelman avulla seurataan pohjavesimuodostumien tilaa ja tilan kehittymistä. Seurannasta saatua tietoa käytetään tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten todentamiseen ja pohjavesien tilan luokittelun tarkistamiseen. Tietoja käytetään edelleen hyväksi seuraavalla vesienhoidon suunnittelukaudella.