Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

11.1 Yleistä

Toimenpideohjelma on laadittu alueellisena yhteistyönä, jossa ELY-keskus on valmistellut toimenpide-esitykset, joita on käsitelty vesienhoidon yhteistyöryhmässä ja pohjavesialatyöryhmässä. Hämeessä on 310 pohjavesialuetta, joista riskialueita on 46. Huonoon tilaan on kemiallisen tilan arvioinnin kautta luokiteltu viisi pohjavesialuetta. Huono tila johtuu torjunta-aineista, kloorifenoleista, liuottimista, polttonesteiden lisäaineista ja tiesuolauksesta.