Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.3 Yhdyskunnat

Hämeessä toimii 20 yhdyskuntajätevesien puhdistamoa (kuva 33), joiden toimintaa valvotaan ympäristöluvan määräysten mukaisesti. Suurimmat puhdistamot ovat aakkosjärjestyksessä:

  • Forssan kaupungin keskusjätevedenpuhdistamo
  • Heinolan kaupungin vesihuoltolaitoksen jätevedenpuhdistamo
  • HS-Vesi Oy:n (Hämeenlinnan Seudun Vesi) Paroisten jätevedenpuhdistamo
  • Janakkalan kunnan vesihuoltolaitoksen Turengin jätevedenpuhdistamo
  • Lahti Aqua Oy:n Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamot
  • Riihimäen kaupungin viemärilaitoksen keskusjätevedenpuhdistamo

Puhdistamoiden toiminta on ollut hyvällä tasolla ja prosesseja on tehostettu laitosten saneerausten ja laajennusten myötä. Fosforin puhdistusteho on suurilla laitoksilla 96–99 % ja typenpoistossakin 60–70 %. Kiintoaineesta poistetaan 90 %. Pienillä laitoksilla fosforin ja kiintoaineen poistoteho on hyvä, noin 90 %, mutta typenpoistossa on vielä tehostamisen varaa.

Hämeen yhdyskuntien jätevesipuhdistamoiden (vain em. suurimmat mukana) fosforikuormitus vesistöön vuonna 2018 oli noin 4 800 kg ja typpikuormitus noin 422 000 kg.

Mikäli käsiteltyjen yhdyskuntajätevesien purkuvesistössä on heikot laimenemisolosuhteet, seurauksena on selviä vedenlaatuongelmia, esimerkkeinä Porvoonjoki ja Vantaanjoki.

 

Kartta, jossa on esitetty jätevedenpuhdistamoiden purkupisteet Hämeen ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2021.

Kuva 33. Jätevedenpuhdistamoiden purkupisteet Hämeen ELY-keskuksen toimialueella vuonna 2021.