Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.5 Kalankasvatus

Hämeessä kalankasvatuslaitoksia on vähän, laitosten tuottama kalamäärä lisäkasvuna ilmaistuna oli vuonna 2018 noin 95 000 kg.  Tuotanto on keskittynyt Päijät-Hämeeseen Sysmän reitille. Keskimääräinen fosforikuormitus vuodessa on yhteensä alle 300 kg ja typpikuormitus alle 4000 kg. Ravinnekuormitus voi lisätä paikallisesti rehevöitymistä.