Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

17.2 Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä on vesienhoito- ja merenhoitolain (1299/2004) mukainen, alueen eri intressitahoja mahdollisimman kattavasti edustava ryhmä, jonka Hämeen ELY-keskus on kutsunut koolle. Yhteistyöryhmän kokoonpano esitellään Internet-sivulla: http://www.ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoito ELY-keskuksissa > Häme.

Ryhmä on osallistunut vesienhoitoon liittyvien asioiden valmisteluun yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Suunnittelun aikana yhteistyöryhmän ja sektoriryhmien jäsenet ovat ideoineet vesienhoidon tavoitteita, seuranneet, arvioineet ja ennakoineet vesien käyttöä, suojelua ja tilaa sekä näiden kehitystä Hämeessä. Yhteistyöryhmä on ottanut kantaa tehtyihin toimenpidelinjauksiin, esitettyihin toimenpiteisiin sekä toimenpideohjelmassa käsiteltyihin vesimuodostumiin. Siten yhteistyöryhmä on vaikuttanut merkittävästi siihen, millaisia vesienhoitotoimia alueella tehdään.  Yhteistyöryhmässä on myös seurattu ja edistetty ensimmäisen suunnittelukauden toimenpiteiden toteutumista. Yhteistyöryhmien tarkoituksena on myös ollut edistää tiedonkulkua toimijoiden, viranomaisten ja sidosryhmien välillä.  Yhteistyöryhmä on kokoontunut yhdeksän kertaa toimenpideohjelman valmistelun aikana vuosina 2016–2019. Yhteistyöryhmän kannanottoja suunnittelun yhteydessä on pyydetty myös sähköpostilla.

Hämeen yhteistyöryhmän työskentelyä tukemaan on perustettu kaksi alatyöryhmää; maa- ja metsätalousryhmä ja pohjavesiryhmä. Alatyöryhmätyöskentely on osoittautunut tärkeäksi työtavaksi käytännön osallistuvan suunnittelun kannalta ja se on tarjonnut halukkaille sidosryhmille mahdollisuuden vaikuttaa suoraan erityisesti alueellisesti keskeisen toimenpideohjelman kokoamiseen.