Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.11.3 Haja-asutus

Haja-asutuksen jätevesisäädökset ovat uudistuneet useasti, viimeisin lievennys tehtiin 2017. Muutoksilla varmistettiin tarvittavien investointien kohtuullisuus sekä iäkkäiden ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien mahdollisuus saada vapautus. Lainmuutos tuli voimaan 13.1.2017 ja uusi hajajätevesiasetus (valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä ulkopuolisilla alueilla, 157/2017) vastaavasti 16.3.2017. Asetuksen vaatimukset koskevat uudisrakentamista heti. Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tuli täyttää 31.10.2019 mennessä.

Asetus koskee sekä pysyvää asutusta että loma-asutusta. Asetuksen mukaan haja-asutuksen jätevesistä tulee poistaa 70 % fosforista, 30 % typestä ja 80 % orgaanisesta aineksesta. Kuormituksen vähentämistä voidaan paikallisesti tehostaa liittämällä haja-asutus yhteisten käsittelyjärjestelmien piiriin siellä, missä se on perusteltua mm. asutuksen tiheyden vuoksi. Myös maaltamuutto tulee vähentämään kuormitusta harvaan asutuilla alueilla.