Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.5 Keskeisimmät muutokset kolmannella vesienhoidon suunnittelukaudella

Vesienhoidon kolmannella suunnittelukierroksella on otettu huomioon muutokset, joita on tapahtunut aiempien suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Vesienhoitoa on aktiivisesti edistetty ohjelmilla ja strategioilla. Toimintaympäristön muutokset on kuvattu tarkemmin vesienhoitosuunnitelmissa.

Tässä suunnitelmassa on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyyn ja monimuotoisuuden säilyttämiseen vesienhoidon rinnalla.

Ensimmäisellä ja toisella vesienhoidon suunnittelukaudella jäi tarkastelematta paljon vesistöjä. Nyt tarkasteluun on otettu mukaan lisää pienempiä vesimuodostumia ja joidenkin vesimuodostumien rajauksia on muutettu.