Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.8.5 Alueelliset metsäohjelmat

Alueelliset metsäohjelmat 2021–2025 ovat metsäsektorin kehittämissuunnitelmia ja työohjelmia. Kaakkois-Suomen alueellinen metsäohjelma kattaa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Metsäohjelman valmistelutyötä ohjasi maakunnallinen metsäneuvosto ja ohjelma laadittiin yhteistyössä metsäalaa edustavien ja muiden metsien hyödyntämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa.

Uudet alueelliset metsäohjelmat kaudelle 2021–2025 valmistuvat syksyllä 2020. Kaakkois-Suomen alueellisen metsäohjelman tavoitteet ja toimenpiteet perustuvat alueen maakuntien omiin tarpeisiin ja Kansallisen metsästrategian linjauksiin. Metsäohjelmat edistävät metsien monipuolista ja kestävää käyttöä. Niiden tavoitteena on tuoda maakuntiin lisää työtä ja hyvinvointia, turvata metsäluonnon monimuotoisuutta sekä antaa eväitä ilmastonmuutokseen varautumiseen. Toimintaympäristön muutokset korostavat tarvetta vahvistaa kestävyyden turvaamista ja taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden yhteensovittamista metsäalalla ja alueellisissa metsäohjelmissa. Metsäohjelmien laatimisessa on huomioitu metsien metsätalouskäytön lisäksi muu metsien käyttö sekä ympäristön ja monimuotoisuuden turvaaminen.