Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.9 Erityiset alueet

Erityisten alueiden vesimuodostumissa on otettava huomioon niitä koskevasta lainsäädännöstä aiheutuvat tavoitteet, jotka voivat asettaa vesimuodostuman tilalle tavanomaisista ekologisista ja kemiallisista tilatavoitteista poikkeavia vaatimuksia. Kun erityisalueen tarpeet on arvioitu ja uusi tilatavoite asetettu niiden perusteella, myös näiden vesimuodostumien osalta arvioidaan poikkeamistarve, kuten edellä tässä ohjeessa on esitetty. Valtioneuvoston asetuksen vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006) mukaisia erityisiä alueita ovat:

  • Alueet, joista otetaan tai on tarkoitus ottaa talousvesikäyttöön vettä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. Erityisiin alueisiin kuuluvat kaikki vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet (1-, 1E- ja vanha I-luokka)
  • Alueet, joilla veden tilan parantaminen tai sen ylläpito on tärkeää Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen elinympäristöjen tai lajien suojelun kannalta.
  • Alueet, jotka ovat yhteisön lainsäädännön perusteella uimarannoiksi määriteltyjä alueita.

Suomen ympäristökeskuksen tulee pitää yllä rekisteriä erityisistä alueista. Tällä hetkellä rekisteri koostuu useista erillisistä rekistereistä.