Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.9.1 Toimenpiteiden toteuma ja vaikutukset vesien tilaan

Edellisen suunnittelukauden toimenpideohjelmassa vedenottoon liittyviä toimenpiteitä esitettiin Vuoksen vesienhoitoalueella vedenoton vaikutusten selvittämisen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen) osalta ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella vedenottamon suoja-alueen perustamisen, suoja-aluerajausten tai -määräysten päivittämisen tai suoja-alueiden purkamisen sekä vedenoton vaikutusten selvittämisen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen) osalta.

Esitetyistä toimenpiteistä Vuoksen vesienhoitoalueella on toteutunut Tiuruniemen pohjavesialueelle esitetty vedenoton vaikutusten selvittäminen (tarvittaessa lupaharkinta tai luvan päivittäminen) Honkalan vedenottamolle haetun ja myönnetyn vedenottoluvan myötä. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle suunnitellut toimenpiteet eivät ole toteutuneet. Esitettyjen toimenpiteiden lisäksi Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella on tarkasteltu Pyhtään Korkiaharjun vedenottamon suoja-aluerajausten päivittämistarvetta, mutta rajausmuutokselle ei nähty tarvetta/perusteita.