Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.3 Keskeiset muutokset vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella

Vesienhoidon kolmannella suunnittelukaudella on otettu huomioon muutokset, joita on tapahtunut ensimmäisten suunnitelmien valmistumisen jälkeen. Vesienhoitoon vaikuttavaa lainsäädäntöä on muutettu ja vesienhoitoa on aktiivisesti edistetty ohjelmilla ja strategioilla. Myös toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Vesienhoidon tavoitteista on tullut aiempaa sitovampia ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupien lupaharkinnassa.

Kolmannella suunnittelukaudella on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen, vesiympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin sekä taloudellisiin tarkasteluihin. Ilmastonmuutos heijastuu vesiin monella tavalla, ja ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen toimenpiteiden suunnittelussa on ollut aiempaa tärkeämpää. Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään vesienhoitoalueittainen arvio ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Keski-Suomessa on tällä suunnittelukaudella otettu mukaan suunnitteluun 10 uutta vesimuodostumaa ja 2 muodostuman rajausta on muutettu.

Toimenpiteiden suunnittelua varten ovat ympäristöministeriön asettama hankeryhmä ja sen yhteyteen nimetyt tiimit päivittäneet opasmateriaalia eri sektoreille. Opastuksen tarkoituksena on ollut tukea ELY-keskuksia toimenpiteiden suunnittelussa sekä varmistaa suunnittelun yhdenmukaisuus eri alueilla.

Vesienhoidon ensimmäisten suunnitelmien valmistumisen jälkeen on tehty tai käynnistetty useita vesienhoitoon vaikuttavia ohjelmia ja strategioita. Näitä on esitelty yksityiskohtaisemmin Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmissa vuosille 2022–2027.