Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

1.6 Vesienhoidon 2. suunnittelukauden toimenpiteiden toteutuminen

Vesienhoidon toimenpiteet suunniteltiin toisella vesienhoitokaudella vuosille 2016–2021. Näiden toimenpiteiden toteutumista tarkasteltiin vuoden 2018 lopussa. Toteutumisesta raportoitiin myös EU:lle. Tuolloin todettiin lähes kaikkien toimenpiteiden olevan käynnissä, mutta toteutettujen toimenpiteiden määrä vaihteli suuresti sektoreittain ja toimenpiteittäin. Arvio toimenpiteiden toteutumisesta vuoteen 2021 mennessä esitetään sektoreittain luvussa 7.3 pintavesien osalta ja luvussa 13.2 pohjavesien osalta.