Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

10.8 Vedenotto ja tekopohjaveden muodostaminen

1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueilla toimii noin 130 pohjavedenottamoa ja noin 25 tekopohjavedenottamoa. Taulukkoon 46 on poimittu ne pohjavesialueet, joissa pohja- ja tekopohjaveden pumppausmäärä on yli 200 m3/vrk. Pohja- ja tekopohjavedenotto ovat osa vesipalvelua. Vedenotto voi tästä huolimatta haitata pohjavettä.

Taulukko 46.  1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueet, joilla VEETI-aineiston pohja- ja tekopohjaveden pumppausmäärä oli yli 200 m3/vrk (2015–2019).

 Kunta

 Pohjavesialue

 Vedenottotapa

Pumppausmäärä,  m3/vrk

Pumppausmäärän osuus

muodostumismäärästä, %

Laukaa

Vuontee

Tekopohjavesi

10 222

204

Jyväskylä

Kaivovesi

Tekopohjavesi

2 731

683

Jämsä

Kerkkolankangas

Pohjavesi

2 197

26

Muurame

Muuratharju

Tekopohjavesi

1 279

107

Laukaa

Laukaa

Pohjavesi

1 237

65

Äänekoski

Kulopalokangas

Tekopohjavesi

1 032

103

Jämsä

Heräkulma

Pohjavesi

945

34

Äänekoski

Mutapohja

Tekopohjavesi

891

594

Jämsä

Heräkangas-Paloharju

Tekopohjavesi

753

13

Keuruu

Alalampi

Pohjavesi

748

75

Jämsä

Kollinkangas

Pohjavesi

738

14

Karstula

Rillakangas

Pohjavesi

637

42

Saarijärvi

Syrjäharju

Pohjavesi

631

18

Keuruu

Kaleton

Pohjavesi

598

35

Pihtipudas

Niemenharju

Pohjavesi

540

36

Laukaa

Lintumäki

Pohjavesi

533

20

Hankasalmi

Kärjenkangas

Pohjavesi

515

103

Viitasaari

Kokkolanniemi

Tekopohjavesi

396

10

Joutsa

Joutsa

Pohjavesi

327

41

Jyväskylä

Liinalampi

Pohjavesi

316

42

Joutsa

Pekkanen

Pohjavesi

313

31

Äänekoski

Kovalanniemi

Tekopohjavesi

292

10

Kyyjärvi

Sormiharju

Pohjavesi

262

12

Konnevesi

Soukkionniemi

Tekopohjavesi

245

82

Kinnula

Aho-Kurkela

Pohjavesi

221

15

Viitasaari

Toulatkangas

Pohjavesi

219

11

Jyväskylä

Vihtakangas

Pohjavesi

216

17

Jyväskylä

Vesanka

Pohjavesi

206

17

 

Pohjavedenotto saattaa vaikuttaa pohjaveden määrään. Jos pohjavettä otetaan sen luonnontilaiseen määrään nähden liikaa, voi pohjavedenpinta laskea haitallisesti. Pohjavedenoton kestosta ja määrästä riippuen vaikutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen.

Pohjavedenotto voi vaikuttaa myös pohjaveden laatuun. Jos pohjavettä otetaan sen luonnontilaiseen määrään nähden liikaa, siihen saattaa ympäröivistä pintavesistöistä tai suoalueilta virrata ja sekoittua huonolaatuista vettä. Tämä voi aiheuttaa pohjaveden orgaanisen aineksen määrän kasvua ja rannikoilla myös suolaantumista. Pohjavedenoton kestosta ja määrästä riippuen vaikutus voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Tekopohjaveden valmistaminen saattaa vaikuttaa pohjaveden määrään. Tekopohjavettä valmistetaan imeyttämällä pintavettä maaperään. Tästä aiheutuu pohjaveden, tai oikeammin tekopohjaveden, määrän kasvua ja mahdollisesti pohjavedenpinnan kohoamista, jos tekopohjaveden muodostamismäärä on suurempi kuin sen ottomäärä. Tekopohjavettä valmistetaan myös imeyttämällä pintavettä järven tai joen rantavyöhykkeen kautta suoraan maaperään. Tämä voi aiheuttaa pohjavedenpinnan laskua, jos tekopohjaveden ottomäärä on suurempi kuin sen muodostumismäärä.

Tekopohjaveden valmistaminen voi myös vaikuttaa pohjaveden laatuun. Imeytettävän pintaveden laatu on yleensä huonompi kuin pohjaveden laatu. Pintaveden imeyttäminen saattaa aiheuttaa haittaa pohjavedelle, kun pintavesi ja pohjavesi sekoittuvat maaperässä. Tämä voi kohottaa esimerkiksi pohjaveden orgaanisen aineksen määrää.

Pohjavedenotolla voi olla myös muita ympäristövaikutuksia. Se saattaa aiheuttaa pohjavedenpinnan merkittävää laskua, jolloin vähenevät myös ympäröivän alueen käytettävissä olevat pohjavesivarat. Tämä voi haitata pieniä, kyseiseen pohjaveteen yhteydessä olevia pintavesistöjä ja kyseisestä pohjavedestä riippuvaisia lähde- ja suoekosysteemejä. Lähdeympäristöissä laskun vaikutukset eliölajistoon saattavat olla merkittäviä, jos eliöstöä ylläpitävän pohjaveden määrä vähenee merkittävästi. Myös hyötykasvien viljely saattaa kärsiä laskusta, mutta usein pohjavesi on jo luonnontilaisesti niin syvällä maankamarassa, etteivät useimmat hyötykasvit sitä pysty käyttämään. Pohjavedenoton aiheuttama pohjavedenpinnan lasku saattaa myös aiheuttaa vaurioita erilaisille rakenteille, jos maankamara menettää kantavuuttaan.

Tekopohjaveden valmistamisella ja otolla voi niin ikään olla muita ympäristövaikutuksia. Pintaveden imeyttäminen saattaa vaikuttaa itse maaperään. Pintaveden mukana kulkeutuvat kiintoaineshiukkaset saattavat tukkia sen huokosia. Pintaveteen liuennet aineet voivat käynnistää erilaisia geokemiallisia reaktioita maaperässä. Pintaveden imeyttäminen voi vaikuttaa myös eliöstöön, esimerkiksi heinäkasvien on todettu lisääntyvän imeytysalueilla. Jos tekopohjavedenpinta kohoaa pysyvästi lähelle maanpintaa, saattavat kasvilajistot imeytysalueilla muuttua. Jos tekopohjavedenpinta kohoaa maanpinnan yläpuolelle, saattaa syntyä tekopohjaveden purkautuma. Tällainen aiheuttaa yleensä maaperän kulumista.