Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

12.4 Pohjaveden määrällisen ja kemiallisen tilan arviointi

Arvioidun vaarantumisen ja riskinalaisuuden ohella pohjavesienhoidossa keskeinen käsite on myös pohjavesialueen pohjaveden tila. Se määräytyy pohjaveden määrän ja laadun perusteella. Pohjaveden tilaa arvioitaessa pohjaveden määrällä arvioidaan pohjaveden määrällistä tilaa ja pohjaveden laadulla sen kemiallista tilaa.

Pohjavesialueen pohjaveden tila määritellään sekä määrällisen että kemiallisen tilan mukaan. Määrittelyn ratkaisee tiloista huonompi. Hyvässä tilassa oleva pohjavesi on aina sekä hyvässä määrällisessä että hyvässä kemiallisessa tilassa. Huonossa tilassa oleva pohjavesi voi olla joko huonossa määrällisessä tai huonossa kemiallisessa tilassa tai molemmat tilat ovat huonoja.