Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.3.2 Pohjavesiä vaarantavan ja muuttavan toiminnan vähentämistarpeet

Keski-Suomen maakunnassa uhkaa pohjavedelle aiheuttavat lähinnä lopettaneen teollisuuden ja yrityksen jälkeensä jättämät pilaantuneet alueet sekä liikenne ja tienpito vaarallisten aineiden kuljetuksineen ja talvisuolauksineen. Uhkaa pohjavedelle saattavat aiheuttaa myös maa- ja metsätalous sekä yhdyskunnat.