Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.4.10 Maa-ainesten otto

Keski-Suomen riskinalaisille pohjavesialueille ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka koskevat maa-ainesten ottoa.

Maa-ainesten ottoon luettuihin toimintoihin sisältyviä toimenpiteitä olisivat maa-ainestenottoalueiden kunnostussuunnitelman laatiminen ja kunnostus, soranottoalueiden kunnostustarpeen arviointihanke (SOKKA) sekä pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (POSKI).