Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

13.4.8 Yhdyskunnat

Keski-Suomen riskinalaisille pohjavesialueille ei ole esitetty toimenpiteitä, jotka koskevat yhdyskuntia ja niihin luettuja toimintoja.

Yhdyskuntiin ja niihin luettuja toimintoihin sisältyviä toimenpiteitä olisivat viemärien vuotovesien vähentäminen, suunnitelmallinen sekaviemäröinnistä luopuminen pohjavesialueella, hulevesien hallinnan ja käsittelyn tehostaminen, kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelyn tehostaminen sekä kiinteistökohtaisten jäteveden käsittely-yksiköiden käyttö ja ylläpito.