Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

15.1 Kuulemiskierrokset

Vesienhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027 laatimisen aikana järjestettiin kaksi virallista kuulemiskierrosta. Ensimmäinen kuuleminen järjestettiin 8.1.–9.7.2018 vesienhoidon suunnittelun työohjelmasta, aikataulusta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä. Toinen kuuleminen koski ehdotuksia vesienhoitosuunnitelmiksi, jotka olivat kuultavina 2.11.2020–14.5.2021 välisen ajan.

Vesienhoidon työohjelman, aikataulun ja keskeisten kysymysten kuuleminen:

Kuuleminen järjestettiin koko maassa samanaikaisesti ja samalla tavalla. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä kuulutusajan kuntien sekä ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla sekä ympäristöhallinnon Internet-sivuilla. Kuulutuksesta ja mahdollisuudesta antaa palautetta ilmoitettiin myös sanomalehti Keskisuomalaisessa. Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta kuulemisen aikana sähköisesti verkkosivujen kautta sekä sähköpostilla tai kirjeitse ELY-keskusten kirjaamoon.

Lausunnot pyydettiin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ja Kokemäenjoen-Saaristomeren selkämeren vesienhoitoalueella viranomaisilta, kunnilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä ja järjestöiltä. Lisäksi lausuntopyyntö lähetettiin tiedoksi erikseen kaikille yhteistyöryhmän jäsenille ja varajäsenille.

Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueelta 106 kpl ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 77 kpl. Lausuntoja saatiin valtakunnallisilta ja alueellisilta toimijoilta, kunnilta ja maakunnilta. Webropol-kyselyn kautta saatiin kyseisilta vesienhoitoalueita yhteensä 52 palautetta. Saatua palautetta hyödynnettiin laadittaessa toimenpideohjelmia ja vesienhoitosuunnitelmaa. Vesienhoitoaluekohtainen yhteenveto palautteesta löytyy Internetistä:

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista kuuleminen:

Kuuleminen järjestettiin koko maassa samanaikaisesti ja samalla tavalla. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä kuulutusajan kuntien sekä ELY-keskuksen virallisilla ilmoitustauluilla sekä ympäristöhallinnon Internet-sivuilla. Kuulutuksesta ja mahdollisuudesta antaa palautetta ilmoitettiin myös sanomalehti Keskisuomalaisessa. Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus antaa palautetta kuulemisen aikana sähköisesti verkkosivujen kautta sekä sähköpostilla tai kirjeitse ELY-keskusten kirjaamoon. Kuulemisesta muistutettiin vielä noin kuukautta ennen kuulemisajan päättymistä Keski-Suomen ELY-keskuksen julkaisemalla tiedotteella.

Lausunnot pyydettiin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ja Kokemäenjoen-Saaristomeren selkämeren vesienhoitoalueella viranomaisilta, kunnilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä ja järjestöiltä. Lisäksi lausuntopyyntö lähetettiin tiedoksi erikseen kaikille yhteistyöryhmän jäsenille ja varajäsenille.

Lausuntoja ja mielipiteitä saatiin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella 113 kpl ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueella 122 kpl. Lausuntoja saatiin valtakunnallisilta ja alueellisilta toimijoilta, kunnilta ja maakunnilta sekä yksityisiltä henkilöiltä. Vesienhoitoaluekohtainen yhteenveto saadusta palautteesta löytyy Internetistä: