Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

Liite 6. Keski-Suomen toimenpideohjelma-alueen vesimuodostumat, joilla on riski, että erinomainen tai hyvä tila huononee kaudella 2022–2027

 

Selityksiä: P=fosfori, N=typpi, T=tyydyttävä, V=välttävä, H/T=hyvän ja tyydyttävän luokkaraja, E/H=erinomaisen ja hyvän luokkaraja

Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Suur-Päijänteen alue                  
Muuratjoki 14.231_001 Erinomainen x   x           Kalat (H), N (H)
Arvajanreitti 14.261_y01 Erinomainen xx               Osa biologisista muuttujista hyvässä luokassa
Muuratjärvi 14.281.1.001_001 Erinomainen x   x           Kasviplankton (H), N(H)
Vihijärvi 14.235.1.001_001 Erinomainen xx               Ekologinen luokka noussut H-->E, niukka aineisto, VEMALA mallinnuksen mukaan lähellä hyvää luokkaa
Patalahti 14.221.1.307_001 Hyvä xx               Niukka aineisto, luokiteltu edellisen kauden perusteella, VEMALA aineisto ilmentää tyydyttävää tilaa
Tammijärvi 14.227.1.003_002 Hyvä xx               Ei vedenlaatuaineistoa tältä kaudelta, edellisen kauden aineiston mukaan a-klorofyllin luokka T, N lähellä H/T -luokkarajaa, VEMALAn mukaan P ja N H/T rajalla
Päijänne (pohj. N60+78.10) 14.231.1.001_001 Hyvä x           xx   N (T), happiongelmia, ammonium-N ajoittain korkealla
Päijänne (kesk. N60+78.10) 14.221.1.001_001 Hyvä xx           xx   N (T)
Alainen-Karkjärvi 14.224.1.001_001 Hyvä x   x           Vähäinen aineisto kasvukaudella 2012-2017 (n=1) 2014 näytteessä korkea kok. P, mutta muiden näytteiden tulokset ovat kok P:n osalta hyvässä luokassa, kok N H/T rajalla, a-klorofylli (T)
Kuusjärvi 14.285.1.001_001 Hyvä x   x           Ei aineistoa tältä kaudelta, luokiteltu edellisen kauden aineiston perusteella
Tuomiojärvi 14.291.1.002_0001 Hyvä     xx           Ekologinen luokka noussut T-->H, happiongelmia
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Leppäveden - Kynsiveden alue                  
Simunankoski 14.351_y01 Erinomainen xx               Biologinen luokka (H), N(H)
Vanginvirta 14.352_y01 Erinomainen xx               N(H)
Siikakoski-Kellanvirta 14.361_y01 Erinomainen xx         x     Perifyton (H), N(H)
Iso-Hirvanen 14.343.1.001_001  Erinomainen x   x           Happiongelmia
Pieni-Hirvanen 14.342.1.001_001  Erinomainen xx               Luokiteltu vanhojen aineistojen perusteella, vuoden 2020 aineisto tukee luokitusta, happiongelmia
Suolivesi 14.372.1.006_001  Erinomainen xx               A-klorofylli lähes E/H rajalla
Vanginvesi 14.361.1.001_002  Erinomainen xx               A-klorofylli E/H rajalla
Armisvesi 14.373.1.001_001  Erinomainen xx               Ekologinen luokka noussut H-->E, kasviplankton (H)
Niemisjärvi 14.382.1.001_001  Erinomainen xx               Kasvuplanktonin osatekijöistä kokonaisbiomassa (H) ja TPI (T), happiongelmia
Kuusaan alue 14.321_y02 Hyvä x             x Pohjaeläinten osatekijöistä tyydyttäviä tyyppiominaiset taksonit ja tyyppiominaiset EPT-heimot
Kapeenkoski 14.331_y01 Hyvä x             x Pohjaeläinten osatekijöistä tyydyttävä tyyppiominaiset taksonit
Peurunkajoki 14.333_001 Hyvä xx         x     HyMo T, ajoittain korkeita kok P-pitoisuuksia, kok P:n keskiarvo melko lähellä H/T rajaa, kiintoaine (karkea) korkeahko (12.5 mg/l)
Salakkajoki 14.341_001 Hyvä xx     xx         HyMo T, maatalouden paine
Hirvasjoki 14.342_001 Hyvä xx   x           Perifyton (T)
Kuorejoki-Niinipuro 14.345_y01 Hyvä xx               HyMo T, ajoittain korkeahkoja kok P-pitoisuuksia
Suolikoski 14.372_001 Hyvä xx               HyMo T, maatalouden paine
Masonjoki 14.372_002 Hyvä xx               HyMo T, N(T)
Kieriniemen-Ylösenjoki 14.378_001 Hyvä xx               Kierimänjoessa 2 kertaa H/T rajalla olevia arvoja viidestä (tämän mukaan luokiteltu), Ylösenjoen keskiarvo fosforilla 39.4 eli tyydyttävä (n=5)
Iso-Virmas Juurikkalahti 14.378.1.004_002 Hyvä xx               Maatalouden paine merkittävä, VEMALA-mallin mukaan Kok P olisi H/T rajalla
Iso-Virmas 14.378.1.004_001 Hyvä xx               A-klorofylli (T), kok P lähellä H/T rajaa
Mataroinen 14.324.1.001_001 Hyvä xx   x           Ajoittain hapenvajautta, maatalouden ja haja-asutuksen paine
Sauvonen 14.378.1.007_001 Hyvä xx       x       A-klorofyllin luokka T, happiongelmia
Niinivesi 14.341.1.002_001 Hyvä xx   x           A-klorofyllin luokka T, lähellä H/T rajaa
Iso Kuhajärvi 14.314.1.001_001 Hyvä xx   xx           Vain yksi havainto kasvukaudelta, maa-talouden ja haja-asutuksen paineet
Kuusvesi 14.351.1.001_001 Hyvä xx               Alusveden happi ajoittain vähissä
Iso-Kaihlanen 14.381.1.001_001 Hyvä xx               A-klorofyllin luokka T, happiongelmia
Leppävesi Torronselkä 14.311.1.001_002 Hyvä xx               Ei aineistoa tältä kaudelta, maatalouden paine
Leppävesi 14.311.1.001_001 Hyvä xx               A-klorofyllin luokka T, pohjaeläimet-syvänneosio T, kok P lähellä H/T rajaa
Pyhtäänjärvi 14.315.1.002_001 Hyvä xx               A-klorofylli H/T rajalla
Saraavesi 14.321.1.001_001 Hyvä xx               Pohjaeläimet -syvänneosio T, happiongelmia
Liesvesi 14.361.1.001_001 Hyvä xx               Happiongelmia
Pitkäjärvi 14.317.1.002_001 Hyvä xx               A-klorofyllin luokka T, happitilanteessa ongelmia
Kynsivesi 14.352.1.001_001 Hyvä xx               Särkikalojen biomassa-osuus (Hu), a-klorofylli lähellä H/T rajaa (ajoittain korkeahkoja pitoisuuksia), maatalouden paine
Kuuhankavesi 14.371.1.001_001 Hyvä xx               Kasviplanktonin kokonaisbiomassa T, kalat T sekä N(T)
Kuuhankavesi Asemanselkä 14.371.1.001_002 Hyvä xx               Happi ajoittain lopussa
Vuonteenlahti 14.378.1.003_001 Hyvä xx               N(T)
Pieni-Kaihlanen 14.381.1.002_001 Hyvä xx               Ei aineistoa tältä kaudelta, aikaisemmalla kaudella a-klorofylli H/T rajalla
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Viitasaaren reitti                  
Iso Vesijärvi 14.428.1.005_001 Erinomainen xx               A-klorofylli (T), pitoisuus lähellä E/H rajaa
Jurvonjoki-Pietisjoki 14.418_001 Erinomainen x   x           Biologinen luokka (H)
Ilmojärvi 14.471.1.018_001 Erinomainen xx               Biologinen luokka (H), N lähellä E/H rajaa
Suvantojärvi 14.477.1.002_001 Erinomainen x x             Ei aineistoa kasvukaudelta tältä kaudelta, edellisellä kaudella N(H)
Isojoki 14.414_001 Hyvä x x             Ekologinen tila noussut T-->H, pH(T), kiintoainepitoisuus korkea
Viivajoki-Lahnajoki 14.445_001 Hyvä x x     x       HyMo (T)
Veitjoki 14.447_001 Hyvä   xx   xx         Edelliseen kauteen verrattuna ravinnepitoisuudet kasvaneet, N lähellä ja P melko lähellä H/T rajaa, HyMo T
Leukunjoki-Kangaspuro 14.448_001 Hyvä x x             Ekologinen tila noussut T-->H, biologinen luokka E, Fysikaalis-kemiallinen luokka T, elinympäristökunnostus valmistui v. 2016
Urpilanjoki-Leväjoki 14.449_001 Hyvä   xx             HyMo T, kiintoainepitoisuus korkeahko
Ala-Jäppä prk 14.452_001 Hyvä x x              
Autiojoki 14.482_001 Hyvä xx               HyMo T, N melko lähellä H/T rajaa
Suojärvi 14.419.1.001_001 Hyvä x   x           Ei luokittelua tältä kaudelta. STATUS kaukokartoitusaineiston a-klorofyllin keskiarvo välttävä
Keski-Keitele (N60 99.50) Suovanlahti 14.421.1.001_003 Hyvä xx               Happiongelmia, niukka aineisto
Pudasjärvi 14.442.1.001_001 Hyvä x           x   A-klorofyllin mukainen luokka T
Ala-Viivajärvi 14.445.1.001_001 Hyvä x x             N(T)
Ylä-Kastejärvi 14.445.1.010_001 Hyvä x x     x       Happiongelmia
Lahnajärvi 14.445.1.016_001 Hyvä x x     x       Kok N ja a-klorofylli lähellä H/T rajaa, happiongelmia
Pääpohjanjärvi 14.445.1.017_001 Hyvä x x             Maa- ja metsätalouden paine
Savijärvi 14.452.1.001_001 Hyvä x x             N(T)
Ylä-Jäppä Ala-Jäppä 14.452.1.002_001 Hyvä x x             Happiongelmia
Pieni Toulatjärvi 14.478.1.001_001 Hyvä xx               Ei luokitteluaineistoa tältä kaudelta, VEMALA-mallin mukaan luokittuu hyvää tilaan
Toulatjärvi 14.478.1.002_001 Hyvä x               Ei luokitteluaineistoa tältä kaudelta, VEMALA-mallin mukaan luokittuu hyvää tilaan
Alvajärvi 14.481.1.001_001 Hyvä xx               A-klorofylli (T)
Muurasjärvi 14.482.1.001_001 Hyvä xx               N(T) ja a-klorofylli lähellä H/T rajaa
Iso Liitonjärvi 14.498.1.002_001 Hyvä x x             Kalat (T)
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Jämsän reitti

Lahnajoki 14.514_001 Hyvä xx               HyMo-tila T
Merovenjoki 14.541_a02 Hyvä xx       x       Kalat (V), HyMo-tila T
Lahnajärvi 14.512.1.009_001 Hyvä xx               Ekologinen tila noussut T-->H, a-klorofylli (T), N(T)
Uuttana 14.521.1.001_00 Hyvä x x             A-klorofylli (T), N(T)
Kirrinjärvi 14.531.1.001_004 Hyvä xx   x           Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, myös edellisellä kaudella niukka aineisto, VEMALA-malli tukee hyvää tilaa, 2020 aineistossa a-klorofylli T
Sakarijärvi 14.548.1.018_001 Hyvä xx               Maatalouden paine erittäin merkittävä, luokittelukaudelta vain yksi talvinäyte, VEMALA-mallin mukaan typpi sijoittuu tyydyttävään luokkaan
Ala-Meronen 14.549.1.008_001 Hyvä x x     x       Kalat biomassa (T)
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Saarijärven reitti                  
Sahrajärvi-Pienvesi 14.624.1.008_001 Erinomainen x x             Pienveden N ja P hyvän luokkarajan puolella ja a-klorofylli välttävän puolella, happiongelmia
Summaskoski 14.612_001 Hyvä xx x             Biologisten muuttujien osatekijöissä tyydyttävässä luokassa olevia osatekijöitä
Mustjoki 14.614_002 Hyvä xx   x           HyMo (T), ei luokitteluaineistoa, maatalouden painen erittäin merkittävä
Riekonkoski 14.614_y01 Hyvä xx x             Hieno kiintoaine koholla, maatalouden paine merkittävä
Murronjoki-Pihlajajoki 14.616_001 Hyvä xx               Ekologinen luokka noussut T--> H. HyMo (T), kok P (T)
Muittarinkoski-Kalmujoki 14.622_001 Hyvä xx x             HyMo (T). Biologisten tekijöiden mukainen luokka T
Heijostenkoski-Tuhmajoki 14.623_001 Hyvä x x             Perifyton (T), P melko lähellä H/T luokkarajaa
Kouheroisenkoski 14.623_002 Hyvä x x             P melko lähellä H/T luokkarajaa
Enojoki-Kummunpuro 14.633_001 Hyvä x x             HyMo (T), P (T), lähellä H/T rajaa, kiintoaine (hieno) korkeahko
Kiminginjoki 14.641_001 Hyvä xx x             Ekologinen luokka noussut T-->H, kok P (T)
Lannejoki 14.651_001 Hyvä xx   x           Kalat (T)
Isojoki 14.652_001 Hyvä xx x             P melko lähellä H/T luokkarajaa
Naarajärvi 14.611.1.001_001 Hyvä xx x             A-klorofylli (T), mutta lähellä H/T rajaa, kok N (T)
Hepolampi 14.623.1.001_001 Hyvä x x             N tyydyttävässä luokassa
Summasjärvi 14.613.1.001_001 Hyvä x x             Kasviplanktonin mukainen luokka T ja kok P melko lähellä H/T rajaa
Karankajärvi 14.661.1.001_001 Hyvä x x             A-klorofylli (T), kasviplanton trofiaindeksi (T), happiongelmia
Sammalinen-Luotojärvi 14.662.1.001_001 Hyvä   xx             Kalat (H), mutta osamuuttuja biomassa on V, happiongelmia, ph alhainen
Vartejärvi 14.622.1.001_001 Hyvä x x             A-klorofylli (T)
Pieni-Uurainen 14.655.1.005_001 Hyvä x x             Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, VEMALAn mukaan kok P luokittuisi tyydyttävään ja kok N erinomaiseen luokkaan 
Kiesimenjärvi 14.664.1.006_001 Hyvä   x     x       Happiongelmia
Tuhmalampi 14.623.1.002_001 Hyvä x x             Ekologinen luokka noussut TèH, kok N (T)
Kalmarinselkä 14.623.1.006_001 Hyvä xx x             Ekologinen luokka noussut TèH, happiongelmia
Valkeinen 14.628.1.002_001 Hyvä xx               Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, VEMALAn mukaan kok P luokittuisi tyydyttävään luokkaan
Iso-Uurainen 14.655.1.002_001 Hyvä xx x             P melko lähellä H/T luokkarajaa
Iso-Punsa 14.674.1.005_001 Hyvä   x     x       Kalat (H), mutta osatekijöissä alle hyvän tilan olevia muuttujia, ensisijaisen LV-tyypin mukaan N (T)
Hankajärvi 14.674.1.016_001 Hyvä   x     x       Niukka-aineisto
Iironjärvi 14.674.1.027_001 Hyvä   x     x       Ajoittain korkeita ravinnepitoisuuksia
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Sysmän reitti                  
Puttolanselkä-Angesselkä 14.831.1.001_a01 Hyvä x           x   Joutsansalmessa ajoittain korkeita ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksia
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Ähtärin ja Pihlajaveden reitti                  
Valkeajärvi 35.483.1.040_001 Erinomainen   xx x           Ei luokittelua tältä kaudelta, VEMALA-mallin mukaan kok P E/H rajalla
Suojärvi 35.483.1.047_001 Hyvä x x             A-klorofylli (T), kok P on H/T-rajalla, happiongelmia
Liesjärvi 35.484.1.001_001 Hyvä x x     x       A-klorofylli (T)
Koskelankosken alue 35.482_003 Hyvä x x             Kalat (V)
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Keuruun reitti                  
Ruokosjärvi 35.627.1.010_00 Erinomainen xx               A-klorofylli (T), happiongelmia
Sinervä 35.672.1.001_001 Erinomainen x x             A-klorofylli (T), kok N (T)
Suinujoki 35.613_001 Hyvä x           x   Ajoittain korkeita kok P ja kok N pitoisuuksia jäteveden puhdistamon alapuolella, HyMo-tila tyydyttävä
Soutujoki 35.633_001 Hyvä x x     x       Perifyton (T), pH (V)
Kupanjoki 35.661_y01 Hyvä x x             Kalat (T), pH tyydyttävässä luokassa
Keurusselkä pohjoinen 35.621.1.001_001 Hyvä x           x   Pohjaeläimet -syvänneosio (T), myös kasviplanktonissa ja makrofyyteissä on tyydyttävässä tilassa olevia osatekijöitä, happiongelmia
Moijäsjärvi 35.651.1.004_001 Hyvä xx   x           Ei aineistoa tältä luokittelukaudelta, a-klorofylli ollut tuolloin lähellä H/T rajaa
Iso Kivijärvi 35.663.1.001_001 Hyvä x x             PH alhainen
Muodostuman nimi Tunnus Ekologinen tila Tilaa heikentävä merkittävä paine (yksin xx tai yhdessä x)
Maa-talous Metsä-talous Haja-asutus HyMo Turve-tuotanto Kalan-kasvatus Yhdyskuntien puhdistamot Teollisuus

Lisätieto/Perusteluja

Iso-Längelmäveden ja Hauhon reitti

Syväjärvi 35.722.1.015_00 Hyvä xx   x           Maatalouden paine erittäin merkittävä, VEMALA-mallinnus viittaa fosforin osalta tyydyttävään.