Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.4.2 Kuormituksen vähentämistarpeet

Suomen ympäristökeskuksessa on toteutettu VEMALA-mallin yhteyteen työkalu, jolla voidaan arvioida alueellista tarvetta vähentää ihmisperäistä fosfori- ja typpikuormitusta. Työkalun lähtötietoina ovat vesimuodostumien havaitut fosforipitoisuudet nykytilassa ja tavoitepitoisuudet hyvän tilan saavuttamiseksi. Taulukossa 22 on esitetty kahdeksan keskisuomalaisen vesimuodostuman ja kuvassa 18 viiden suunnittelualueen ravinnekuormituksen vähennystarve. Kuormitustarpeet on poimittu edellä mainitun Suomen ympäristökeskuksen mallin avulla saaduista laskentatuloksista. Arvion mukaan esimerkiksi Saarijärven reitillä olisi tarpeen vähentää fosforikuormitusta noin 2 750 kg vuodessa, mikä on yli 9 % ihmisperäisestä fosforikuormituksesta. Saarijärven reitin typpikuormituksen vähennystarve on noin 230 t/vuodessa, mikä on lähes puolet ihmistoiminnasta aiheutuvasta typpikuormituksesta.

Taulukko 22. Muutaman vesimuodostuman kuormitusvähentämisprosentteja.

Nimi

Ihmistoimintojen kuorman

vähennystarveprosentti

Fosfori

Typpi

Juoksjärvi

52

14

Lehesjärvi – Vähäjärvi

55

17

Ahveninen

18

6

Ylä-Karanka

52

44

Jämsänjoki

18

37

Toulatjoki

47

28

Raudanjoki

10

15

Makkarajoki-Isojoki-Lapiojoki

6

37

 

 

Kuvassa on neljä pylväsdiagrammia, joissa on esitetty ihmistoiminnasta aiheutuvan typpi- ja fosforikuormituksen vähennystarve prosentteina Keuruun, Saarijärven, Jämsän, Viitasaaren sekä Leppäveden-Kynsiveden alueille.

Kuva 18. Viiden suunnittelualueen fosfori- ja typpikuormituksen vähentämistarve (Lähde SYKE).