Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

8.1.3 Toimenpiteiden seuranta

Toimenpideohjelman vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös ohjelmassa ehdotettujen toimenpiteiden toteutumisen kautta. Lähtökohtana vesienhoidon toimenpiteiden toteutumisen seurannassa on, että toteutustiedot kerätään toimialakohtaisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti hyödyntäen olemassa olevia eri toimialojen tiedonkeruukäytäntöjä ja järjestelmiä. Toimenpiteiden toteutustiedot kerätään samalla tarkkuudella kuin ne on suunniteltukin eli joko vesimuodostumakohtaisesti tai suunnittelualueittain. Sektorikohtaisissa vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelua koskevissa oppaissa on kuvattu toimenpiteiden seuranta toimenpiteittäin. Toimenpiteiden toteutustietojen keruusta on esitetty tietolähteet, josta toteutumat saadaan kerättyä sekä kuka vastaa tiedon kokoamisesta ja keskitetyn seurantatiedon tuottamisesta.

Toimenpiteiden toteutumisesta tullaan määrävuosin raportoimaan myös EU:lle. 1. kauden toimenpiteiden toteumatietoja kerättiin vuoden 2012 lopulla ja 2. kauden vuoden 2018 lopulla. 3 kauden toteutumat tullaan kokoamaan vuoden 2024 lopulla.