Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

8.2.8 Vedenotto

Vesilain (587/2011) 4 luvun säädöksillä ohjataan pintaveden johtamista nesteenä käytettäväksi sekä pohjaveden ottamista. Jos vedenotosta aiheutuu vesilain 3 luvun 2–3 §:ssä tarkoitettu seuraamus, tarvitaan siihen vesilain mukainen lupa. Pohjaveden ottoon on haettava lupa, jos vedenotto on suurempi kuin 250 m3/vuorokausi. Vesiluvat sisältävät määräyksiä muun muassa suurimmasta sallitusta vedenoton määristä sekä tarkkailusta.

Vedenotto liittyy usein ympäristönluvanvaraiseen toimintaan esimerkiksi teollisuuslaitosten jäähdytys- tai prosessivedenottoon ja kalankasvatukseen käytettävään vedenottoon, jolloin vedenottoon liittyvät määräykset on yleensä sisällytetty ympäristölupaan.

Keski-Suomessa vuonna 2019 pintavettä prosessi- ja jäähdytysvetenä käyttävien laitosten vedenotto oli yhteensä noin 380 milj. m3 vuodessa. Äänekoskelle rakennettu uusi biotuotetehdas lisäsi vedenottoa merkittävästi Toteutuneella vedenotolla ei arvioida olevan vaikutusta pintavesien tilatavoitteiden toteuttamiseen.