Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.2 Erityiset alueet

Pohjavesialue saattaa olla tai siihen saattaa liittyä myös erityis- tai suojelualue. Tällaisella alueella pohjavettä on suojeltava myös muista syistä kuin pohjaveden itsensä takia. Erityis- tai suojelualue voi olla ihmiskäyttöön tarkoitettu vedenottoalue tai se voi säädellä pohjaveden määrästä ja/tai laadusta riippuvaa Natura 2000 -aluetta tai uimavesialuetta.