Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.2.3 Pohjavedestä riippuvaiset Natura 2000 -alueet

Pohjavesialueella, jonka pohjavesi säätelee luontodirektiivin tai lintudirektiivin mukaisen Natura 2000 -alueen elinympäristöjä tai lajeja, on myös ylläpidettävä tai kohennettava pohjaveden määrää ja laatua. Luontodirektiivin mukainen alue kytketään tällaiseen pohjavesialueeseen, jos sillä esiintyy vesiluontotyyppejä, vedessä esiintyviä lajeja sekä vedestä suoraan riippuvaisia luontotyyppejä ja lajeja. Lintudirektiivin mukainen alue kytketään tällaiseen pohjavesialueeseen, jos sillä esiintyy vedestä riippuvaisia ja muuton aikana vesielinympäristöä käyttäviä lajeja. Keski-Suomen maakunnassa on 17 Natura 2000 -aluetta, jotka kytkeytyvät johonkin 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueeseen (taulukko 35).

Taulukko 35. 1-, 1E-, 2-, 2E- ja E-luokan pohjavesialueille sijoittuvat ja/tai niistä riippuvaiset Natura 2000 -alueet (15.9.2021).

Kunta tai kunnat

Natura 2000 -alue

Kytketty pohjavesialue

Joutsa

Suonteen pohjoisosa

Vallaspelto

Joutsa

Haapasuo–Syysniemi–Rutajärvi–Kivijärvi

Selänpohja

Joutsa

Haapasuo–Syysniemi–Rutajärvi–Kivijärvi

Harjunkangas

Jyväskylä

Vaarunvuoret

Korospohja

Kannonkoski, Kivijärvi ja Kinnula

Kivijärvi

Piispalankangas

Kannonkoski, Kivijärvi ja Kinnula

Kivijärvi

Isonhiekankangas

Karstula ja Saarijärvi

Aittosuo–Leppäsuo–Uitusharju

Uitusharju

Keuruu

Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet

Koipikangas

Keuruu

Pihlajanveden reitti

Kangastenperä

Keuruu

Pihlajanveden reitti

Lapinperä

Laukaa

Lankamaan harjualue

Lankaharju

Laukaa ja Äänekoski

Hietasyrjänkangas–Sirkkaharju

Hietasyrjänkangas

Laukaa ja Äänekoski

Hietasyrjänkangas–Sirkkaharju

Sirkkaharju

Laukaa, Äänekoski ja Uurainen

Hitonhauta–Kylmähauta–Hirvasjoki

Valkola

Laukaa, Äänekoski ja Uurainen

Hitonhauta–Kylmähauta–Hirvasjoki

Hirvaskangas

Laukaa, Äänekoski ja Uurainen

Hitonhauta–Kylmähauta–Hirvasjoki

Hitonmäki

Luhanka

Onkisalo–Herjaanselkä

Lempää

Multia

Housukosken alue

Heiluva

Multia

Housukosken alue

Onkivuori

Saarijärvi

Julmatlammit–Kitukorpi

Ahvenlampi

Saarijärvi

Julmatlammit–Kitukorpi

Haukilampi

Saarijärvi ja Kannonkoski

Pyhä-Häkin alue

Syrjäharju

Saarijärvi ja Kannonkoski

Pyhä-Häkin alue

Majajärvenkangas

Saarijärvi ja Multia

Kulhanvuoren alue

Kulhanvuori

Viitasaari

Kolima–Keitele-koskireitti

Kokkolanniemi

Viitasaari

Kolima–Keitele-koskireitti

Rakaja

Äänekoski

Jurvon alue–Jouhtisen metsä

Mäkilampi

Äänekoski

Jurvon alue–Jouhtisen metsä

Jurvonharju