Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

2.3 Pohjavesialueet

Pohjavesimuodostumat eivät luonnonmaantieteellisesti noudata edellä esitettyjä suunnittelualuerajoja, vaan pohjavedet käsitellään toimenpideohjelmassa hallinnollisten rajojen mukaisesti. Toimenpideohjelmassa käsitellään Pohjois-Savon vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet

Pohjois-Savon pohjavesimuodostumat kuuluvat geologisen syntytapansa mukaan Sisä-Suomen harjumuodostumaryhmään ja jakautuvat kahdelle vesienhoitoalueelle (Vuoksi ja Kymijoki-Suomenlahti). Pohjavesivarannot ovat jakautuneet epätasaisesti alueen harvoille luode-kaakko-suuntaisille harjumuodostumille.