Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

3.3.2 Pohjavesialueet

Tässä toimenpideohjelmassa käsitellään kokonaisuutena kaikki Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen vedenhankintaa varten tärkeät ja vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet, sekä pohjavedet, joilla on oleellista merkitystä pintavesien tilaan ja maaekosysteemeihin. Pohjois-Savossa pohjavesialueita on kaikkiaan 169 kpl. 1-luokan pohjavesialueita on 79 kpl, 1E-luokan pohjavesialueita 22 kpl, 2-luokan pohjavesialueita 53 kpl, 2E-luokan pohjavesialueita 13 kpl ja E-luokan pohjavesialueita 2 kpl (tilanne 13.10.2021 POVET).

Kartalle on sijoitettu pohjavesialueet luokittain  (1, 1E, 2, 2E ja E).

Kuva 4. Pohjois-Savon pohjavesialueiden sijoittuminen.