Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

3.4.2 EU-uimarannat

EU-uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jolla uimakauden aikana kunnan terveydensuojeluviranomainen odottaa huomattavan määrän uimareita käyvän uimassa. EU-uimarantoja valvotaan uimavesidirektiivin (2006/7/EY) ja sen pohjalta annetun sosiaali- ja terveysministeriön uimavesiasetuksen (711/2014) mukaisesti ja valvontatutkimukset toimitetaan aluehallintoviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kautta Euroopan komissiolle. Uusien uimavesimääräysten soveltaminen käynnistyi vuonna 2008. Kaikille EU-uimarannoille on laadittu uimavesiprofiili, jossa on kuvattu uimaveden ominaisuudet ja kartoitettu uimaveden laatuun haitallisesti vaikuttavat tekijät, ja rantojen vedenlaatu on luokiteltu neliportaisella asteikolla (erinomainen, hyvä, tyydyttävä, huono). Uimavesiluokitus perustuu suolistoperäisten bakteerien pitoisuuksiin uimavedessä luokitusta edeltävien neljän uimakauden aikana. Vuoden 2015 loppuun mennessä kaikkien EU-uimarantojen tuli saavuttaa vähintään tyydyttävä uimavesiluokka.

Pohjois-Savossa EU-uimarantoja on yhteensä 12 kappaletta kahdeksassa vesistössä, jotka ovat myös vesienhoitosuunnitelmissa käsiteltäviä vesimuodostumia (taulukko 6). Kaatron uimala sijaitsee Suonenjoella Lintharjun pohjavesialueella olevassa lammessa ja ko. lammen rannalla uimarannan lähellä sijaitsee Kaatron vedenottamo.

Uimavesien laadun luokitus toteutettiin ensimmäisen kerran uimakauden 2011 päätyttyä vuosien 2008–2011 valvontatutkimustulosten perusteella. Uimavesiluokat määritellään uudelleen joka vuosi uimakauden päätyttyä.  Kaikilla Pohjois-Savon EU-uimarannalla uimavesiluokka oli erinomainen vuonna 2019. Kallavettä lukuun ottamatta vesistöt, joissa EU-uimarannat sijaitsevat, ovat hyvää heikommassa ekologisessa tilassa rehevöitymisvaikutusten vuoksi. Uimavesiluokituksessa ei suoraan huomioida mahdollisia sinileväesiintymiä (syanobakteereja), mutta uimarantojen levätilannetta seurataan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin. Levähaittojen vähentäminen kytkeytyy vesistöön kohdistuvan ravinnekuormituksen pienentämiseen ja rehevyyden vähentämiseen eivätkä Pohjois-Savon EU-uimarannat näin ollen vaadi erillisiä tilan parantamisen lisätoimenpiteitä uimavesien laatuvaatimusten täyttämiseksi.

Taulukko 6. Vesienhoidossa tarkasteltavat EU-uimarannat Pohjois-Savossa ja niiden uimavesiluokat

Kunta

Uimaranta

Vesimuodostuma

Vesimuodostuman ekologinen tila 2019

Uimaveden laatuluokka 2019

Iisalmi

Kaupungin ranta

Porovesi

Tyydyttävä

Erinomainen

Siilinjärvi

Siilinlahden rantauimala

Siilinjärvi

Välttävä

Erinomainen

Kuopio

Niuva

Pohjois-Kallavesi

Tyydyttävä

Erinomainen

Kuopio

Matkailukeskus Rauhalahti

Kallavesi

Hyvä

Erinomainen

Kuopio

Väinölänniemi

Kallavesi

Hyvä

Erinomainen

Kuopio

Kirveslahti

Kallavesi

Hyvä

Erinomainen

Leppävirta

Leppävirran uimaranta

Unnukka

Tyydyttävä

Erinomainen

Varkaus

Haijanvirta

Unnukka

Tyydyttävä

Erinomainen

Varkaus

Hanhenkaula

Osmajoki

Erinomainen

Erinomainen

Varkaus

Kommila

Unnukka

Tyydyttävä

Erinomainen

Joroinen

Kolppa

Jokijärvi-Kolppa

Hyvä

Erinomainen

Suonenjoki

Kaatron uimala

-

-

Erinomainen