Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

4.2 Sisäinen ravinnekuormitus

Järven pohjasedimentti muodostaa vesistön suurimman ravinnevaraston. Ravinteet kertyvät pohjasedimenttiin vuosikymmenten kuluessa luontaisten prosessien ja osin maankäytössä tapahtuneiden muutosten sekä siihen liittyvän ulkoisen ravinnekuormituksen lisääntymisen myötä. Myös vesistöjen rehevöityminen johtaa lisääntyneeseen orgaanisen aineksen sedimentaatioon. Hyväkuntoinen järvi pystyy käsittelemään ja pidättämään sedimenttiin kertyvää ravinnevarastoa, mutta järven tilan pitkäaikainen ylikuormitus ja rehevöityminen voi johtaa sedimentin heikentyneeseen pidätyskykyyn ja ravinteiden nettovapautumiseen pohjasedimentistä. Tällaisissa järvissä ravinteiden vapautuminen pohjasta on voimakkaimmillaan talvella ja loppukesästä. Ilmiöstä käytetään yleisesti termiä sisäinen kuormitus. Pohjois-Savossa hyvää huonommassa tilassa olevista järvistä yli puolessa sisäkuormitus on arvioitu järven tilaan merkittävästi vaikuttavaksi tekijäksi. Suurin osa näistä sisäkuormitteisista järvistä sijaitsee Iisalmen vesistöreitillä (taulukko 7).

Sisäisen ravinnekuormituksen merkityksen vähentämiseksi on usein tarpeen vähentää edelleen järveen tulevaa ulkoista ravinnekuormitusta. Joissain tapauksissa huomattavan suuri sisäinen ravinnekuormitus voi kuitenkin ylläpitää järven korkeaa rehevyystasoa ulkoisen kuormituksen vähentymisestä huolimatta. Matalissa rehevissä järvissä tuulen ja sen aiheuttaman aallokon aiheuttama sedimentin sekoittuminen eli resuspensio voi olla hyvin merkittävä ravinnetasoon vaikuttava tekijä. Myös runsastunut särkivaltainen kalasto voi bioturbaation kautta lisätä suoraan ravinteiden vapautumista sedimentistä ja vaikuttaa yleiseminkin ravinnekiertoon vesiekosysteemin sisällä. Syvemmillä vesialueilla myös alusveden hapettomuus voi johtaa ravinteiden vapautumiseen sedimentistä. Laaja-alainen vaikuttaminen edellä mainittuihin on haasteellista ja usein sisäisen ravinnekuormituksen haittojen vähentämiseen pyritäänkin vaikuttamaan järven kalastorakenteen kautta teho- tai hoitokalastamalla.

Taulukko 7. Vesimuodostumat, joissa sisäkuormitus on arvioitu tilaa heikentäväksi tekijäksi.

Suunnittelualue Tunnus Vesimuodostuma Järvityyppi Ekologinen tila
Kyrsyänjärvi-Tuusjärvi-Sysmäjärvi-Syysjärvi alue 04.174.1.016_001 Paljo Mh Välttävä
04.255.1.009_001 Pieni-Virmas Mh Hyvä
Haukivesi-Heinävesi-Enonvesi alue 04.211.1.001_003 Haukivesi (Saimaa N60+75.80), Joroisselkä Kh Tyydyttävä
04.211.1.001_005 Haukivesi (Saimaa N60+75.80), Huruslahti Ph Tyydyttävä
04.211.1.001_006 Haukivesi (Saimaa N60+75.80), Siitinselkä-Vuoriselkä Sh Tyydyttävä
04.213.1.002_001 Valvatus Rk Tyydyttävä
Kallavesi-Sorsavesi alue 04.272.1.034_001 Saamainen Ph Hyvä
04.272.1.090_001 Petosenlampi Rk Tyydyttävä
04.282.1.005_y01 Lapinjärvet Rk Välttävä
04.287.1.001_a01 Ala-Pulkko Ph Tyydyttävä
04.289.1.016_001 Lyhyenjärvi Rk Tyydyttävä
Iisalmen reitti 04.511.1.001_001 Onkivesi Rr Tyydyttävä
04.511.1.030_a01 Savonjärvi Mh Välttävä
04.516.1.001_001 Kirmanjärvet Rr Tyydyttävä
04.517.1.002_a01 Mätäsjärvi MRh Hyvä
04.522.1.001_001 Haapajärvi MRh Tyydyttävä
04.523.1.001_001 Kiuruvesi Rr Tyydyttävä
04.529.1.006_001 Ala-Haajainen Ph Tyydyttävä
04.533.1.001_001 Tismiö MRh Tyydyttävä
04.533.1.004_001 Ylemmäinen Mh Välttävä
04.534.1.001_a01 Karankajärvi MRh Välttävä
04.536.1.012_001 Pyöree MRh Tyydyttävä
04.551.1.003_001 Hautajärvi MRh Tyydyttävä
04.551.1.010_001 Juurikkajärvi Rr Tyydyttävä
04.552.1.013_a01 Toiviaisjärvi MRh Välttävä
04.556.1.001_y01 Niemisjärvi Rr Tyydyttävä
04.557.1.002_001 Vaaksjärvi Rr Tyydyttävä
04.562.1.001_001 Osmanginjärvi Rr Tyydyttävä
04.563.1.001_001 Näläntöjärvi MRh Välttävä
04.572.1.001_001 Luupuvesi MRh Tyydyttävä
04.574.1.002_001 Yläjärvi MRh Välttävä
04.581.1.017_001 Nieminen Ph Välttävä
04.581.1.021_001 Hernejärvi MRh Tyydyttävä
04.583.1.001_001 Sonkajärvi Rh Hyvä
04.584.1.001_001 Pienivesi Rh Tyydyttävä
04.592.1.001_a01 Ala-Pitkä Ph Tyydyttävä
Nilsiän reitti 04.611.1.014_b01 Apaja-Kumpunen Mh Välttävä
04.611.1.018_b01 Syvä-Kumpunen Ph Tyydyttävä
04.612.1.014_001 Pieni Vehkalahti Ph Tyydyttävä
04.614.1.017_001 Suuri-Pajunen MRh Tyydyttävä
04.617.1.001_001 Ylä-Pieksä Ph Tyydyttävä
04.621.1.025_001 Ala-Hippa Ph Tyydyttävä
04.621.1.039_001 Ylä-Hippa Ph Tyydyttävä
04.625.1.001_001 Pieni-Säyneinen Mh Tyydyttävä
04.651.1.003_b01 Ahmo Vh Välttävä
04.651.1.004_001 Sulkavanjärvi Ph Tyydyttävä
04.652.1.003_001 Pöljänjärvi Rk Tyydyttävä
04.652.1.026_001 Kevätön Rk Välttävä
04.693.1.008_001 Tuusjärvi Ph Tyydyttävä
Rautalammin reitti 14.712.1.001_003 Rautalampi MRh Tyydyttävä
14.734.1.003_001 Sulkavanjärvi MRh Hyvä
14.734.1.010_001 Korppinen MRh Välttävä
14.743.1.001_001 Savijärvi Rr Tyydyttävä
14.744.1.001_001 Hirvijärvi Ph Tyydyttävä