Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

6.5 Yhteenveto pintavesien tilaa heikentävistä tekijöistä ja niiden vaikutuksista

Kappaleessa 5 esitetyn pintavesiin kohdistuvan kuormituksen ja muun tilaa heikentävän toiminnan sekä ekologisen ja kemiallisen tilan luokituksen yhteydessä arvioitiin kullekin hyvää huonommassa tilassa olevalle vesimuodostumalle merkittävimmät tilaa heikentävät tekijät sekä ko. tekijöiden vaikutukset. Arvio tehtiin myös riskivesistöille eli hyvässä tilassa säilyneille vesille, joiden tila uhkaa heikentyä ilman lisätoimenpiteitä. Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden arviointi perustuu asiaa koskevaan ohjeeseen “Merkittävien tilaa heikentävien tekijöiden tunnistaminen pintavesissä”, joka löytyy sivulta https://www.ymparisto.fi/fi-fi/vesi/vesiensuojelu/vesienhoidon_suunnittelu_ja_yhteistyo/suunnitteluopas. Arvioinnin tarkemmat tulokset on esitetty vesienhoidon tietojärjestelmässä, joka avautuu yleisölle vesienhoitosuunnitelmien kuulemisen yhteydessä. Ulkoisen kuormituksen osalta tekijän merkittävyyden arvioinnin keskeinen periaate oli verrata ihmistoiminnoista aiheutuvan ravinnekuormitusta vesimuodostumaan kohdistuvan luonnonhuuhtouman tasoon.  

Taulukoissa 11–13 on esitetty hyvää huonommassa tilassa olevien sekä riskivesistöjen perustietoja sekä Suomen ympäristökeskuksen vesistömallijärjestelmän vedenlaatuosion (VEMALA) arviot ihmisperäisen kuormituksen suuruudesta suhteessa luonnonhuuhtoumaan. Taulukossa on esitetty myös arviot ulkoisen ravinnekuormituksen vähentämistarpeesta. Vähentämistarpeen arviointia on käsitelty tarkemmin kappaleessa 8.   

 

Taulukko 11. Kallavesi-Sorsavesi-alueen toimenpidekohteiden eli hyvää huonommassa tilassa olevien vesimuodostumien sekä riskivesistöjen tietoja.

A: Vesimuodostuman perustiedot: Kunta; Vesimuodostuman nimi (*voimakkaasti muutettu, **keinotekoinen), Tyyppi (lyhenteet kts. kappale x); Ekologinen tila (T=tyydyttävä, V=välttävä, H-=riskivesistö); Järvenlasku: X= järven vedenpintaa laskettu; Sisäkuormitus: X= sisäkuormitus vaikuttaa järven tilaan.

B: Eri lähteistä peräisin olevan ulkoisen ihmisperäisen kokonaisfosforikuormituksen suhde luonnonhuuhtoumaan Vemala-mallinnuksen mukaan (100 = vastaa luonnonhuuhtouman suuruutta). Kuormitussektoreista liikenne ja jätteenkäsittely on poistettu (kaikissa nolla).

C: Fosfori- ja typpikuormituksen vähennystarve (%) järvissä Vemala-mallinnukseen perustuen. Järven luku kuvaa koko yläpuolisen valuma-alueen kuormitusvähennystarvetta huomioiden myös yläpuolisten vesien tilan.

A

B

C

Kunta

Vesimuodostuma

Tyyppi

Ekologinen tila

Järven-lasku

Sisä-kuormitus

Teollisuus

Haja-asutus

Laskeuma

Pelto-viljely

Metsä-talous

Hule-vesi

Yhdys-kunnat

Kalan-kasvatus

Kaivokset

Turve-tuotanto

Fosfori %

Typpi %

Leppävirta

Unnukka

Sh

T

 

 

0

17

23

49

5

0

1

0

0

0

55

14

Kuopio

Kallavesi (N60 81.70)

Sh

H-

 

 

13

14

24

188

33

0

11

1

0

1

27

9

Kuopio

Ritisenjärvi-Keskinen

MRh

H-

 

 

0

42

6

134

11

1

3

0

0

0

20

8

Leppävirta

Oravilahti-Särkilahti (Kallavesi)

Kh

T

 

 

0

15

18

32

4

0

3

0

0

0

34

11

Leppävirta

Saamainen

Ph

H-

 

x

0

7

11

140

9

0

0

0

0

0

19

5

Kuopio

Petosenlampi

Rk

T

 

x

0

50

11

0

4

3

0

0

0

0

17

1

Leppävirta

Mertajoki

Pk

T

 

 

0

11

13

188

30

0

5

0

0

1

-

-

Kuopio, Siilinjärvi

Pohjois-Kallavesi

Sh

T

 

 

0

11

13

188

30

0

5

0

0

1

19

6

Kuopio, Siilinjärvi

Suuri Ruokovesi

Rh

T

 

 

0

10

9

198

31

0

5

0

0

2

17

5

Kuopio

Maaninkajärvi

Rh

T

x

 

0

10

8

194

32

0

5

0

0

2

16

5

Kuopio

Valkeinen

Rk

H-

 

 

0

61

15

351

2

2

0

0

0

0

0

0

Kuopio

Lapinjärvet

Rk

V

x

x

0

19

4

441

10

0

0

0

0

0

37

37

Kuopio

Patajärvi

MRh

V

x

 

0

7

3

298

5

0

0

0

0

4

60

28

Kuopio

Pieni-Väärä

Ph

T

 

 

0

7

4

114

5

0

0

0

0

0

49

75

Kuopio

Ala-Pulkko

Ph

T

x

x

0

9

8

171

6

0

0

1

0

0

39

17

Kuopio

Ylä-Pulkko

Ph

T

x

 

0

6

8

138

6

0

0

1

0

0

41

32

Siilinjärvi

Räimäjärvi

Rk

T

x

 

0

51

7

313

5

0

0

0

0

0

11

5

Siilinjärvi

Pitkäjärvi

Rk

T

 

 

0

32

6

413

4

1

0

0

0

0

2

35

Siilinjärvi

Lyhyenjärvi

Rk

T

 

x

0

28

3

464

4

1

0

0

0

0

47

14

 

Taulukko 12.  Iisalmen reitin toimenpidekohteiden eli hyvää huonommassa tilassa olevien vesimuodostumien sekä riskivesistöjen tietoja. Kts. taulukon 11 selite.

A

B

C

Kunta

Vesimuodostuma

Tyyppi

Ekologinen tila

Järven-lasku

Sisä-kuormitus

Teollisuus

Haja-asutus

Laskeuma

Pelto-viljely

Metsä-talous

Hule-vesi

Yhdys-kunnat 

Kalan-kasvatus

Kaivokset

Turve-tuotanto

Fosfori %

Typpi %

Lapinlahti

Onkivesi

Rr

T

x

x

0

9

8

186

33

0

5

0

0

2

14

4

Lapinlahti

Savonjärvi

Mh

V

x

x

0

31

10

240

20

1

0

0

0

0

24

40

Iisalmi

Nerkoonjärvi

Rh

T

x

 

0

9

6

178

37

0

4

0

0

2

13

4

Iisalmi

Kirmanjärvet

Rr

T

x

x

0

34

13

441

4

1

0

0

0

0

6

6

Iisalmi

Iso-Ahmo

Rr

H-

x

 

0

21

10

298

3

1

0

0

0

0

6

5

Lapinlahti

Mätäsjärvi

MRh

H-

x

x

0

17

7

343

9

0

0

0

0

0

40

35

Lapinlahti

Suurijoki

Kt

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Lapinlahti

Pajujärvi

Mh

H-

 

 

0

13

12

148

12

0

0

0

0

0

12

9

Iisalmi

Porovesi

Rh

T

x

 

0

8

6

173

37

0

4

0

0

2

13

4

Iisalmi

Haapajärvi

MRh

T

x

x

0

8

6

205

44

0

2

0

0

3

41

4

Kiuruvesi

Kiurujoki*

Ssa

T

 

 

0

8

5

205

43

0

2

0

0

3

-

-

Kiuruvesi

Kiuruvesi

Rr

T

x

x

0

8

5

204

43

0

2

0

0

3

40

4

Vieremä

Ala-Haajainen

Ph

T

x

x

0

24

15

468

15

0

0

0

0

0

33

6

Iisalmi

Iso- ja Pikku-Ii

Rh

H-

x

 

0

8

4

164

28

0

0

0

0

1

12

17

Iisalmi, Vieremä

Iso-Valkeinen

Rk

T

 

 

0

53

12

426

4

1

0

0

0

0

3

17

Vieremä

Vieremänjoki

Kt

T

 

 

0

5

4

131

35

0

0

0

0

2

-

-

Vieremä

Murennusjoki*

Kt

T

 

 

0

4

4

106

38

0

0

0

0

2

-

-

Iisalmi

Tismiö

MRh

T

 

x

0

22

7

237

5

0

0

0

0

0

34

11

Iisalmi

Keskimmäinen

MRh

T

 

 

0

13

5

231

6

0

0

0

0

0

34

9

Iisalmi

Ylemmäinen

Mh

V

 

x

0

25

10

358

3

0

0

0

0

0

11

9

Vieremä

Karankajärvi

MRh

V

x

x

0

10

3

438

4

0

0

0

0

0

36

50

Vieremä

Pyöree

MRh

T

 

x

0

5

4

173

18

0

0

0

0

0

43

40

Vieremä

Nieminen

MRh

H-

 

 

0

4

3

83

17

0

0

0

0

0

43

40

Vieremä

Saarinen

MRh

T

 

 

0

7

6

120

14

0

0

0

0

0

38

40

Sonkajärvi, Vieremä

Kauppilanjoki

Kt

T

 

 

0

7

3

215

19

0

0

0

0

0

-

-

Vieremä

Vuorisjärvi

MRh

T

x

 

0

6

4

177

29

0

0

0

0

0

47

40

Iisalmi

Vääränjärvi

Mh

T

x

 

0

15

4

220

4

0

0

0

0

0

53

38

Kiuruvesi

Hautajärvi

MRh

T

x

x

0

10

7

229

22

0

0

0

0

0

41

3

Kiuruvesi

Kilpijärvi

Rr

V

x

 

0

10

5

276

23

0

0

0

0

0

41

4

Kiuruvesi

Juurikkajärvi

Rr

T

 

x

0

13

24

188

4

0

0

0

0

0

41

9

Kiuruvesi

Ryönänjoki

Ksa

T

 

 

0

11

6

233

21

0

0

0

0

0

-

-

Kiuruvesi

Likojoki

Psa

T

 

 

0

10

2

214

6

0

0

0

0

0

-

-

Kiuruvesi

Kilpijoki

Ksa

T

 

 

0

10

6

278

23

0

0

0

0

0

-

-

Kiuruvesi

Hautajoki*

Ksa

T

 

 

0

10

7

230

22

0

0

0

0

0

-

-

Kiuruvesi

Niemisjoki

Ksa

T

 

 

0

10

5

266

26

0

0

0

0

0

-

-

Kiuruvesi

Rytkynjärvi

Rh

H-

x

 

0

8

7

181

23

0

0

0

0

0

40

28

Kiuruvesi

Toiviaisjärvi

MRh

V

 

x

0

18

6

241

5

0

0

0

0

0

39

31

Kiuruvesi

Rapakkojoki

Kt

T

 

 

0

9

7

191

23

0

0

0

0

0

-

-

Kiuruvesi, Pielavesi

Kotajärvi

MRh

T

x

 

0

8

9

134

21

0

0

0

0

0

41

28

Kiuruvesi

Sulkavanjärvi

Kh

H-

x

 

0

7

9

123

22

0

0

0

0

0

39

27

Kiuruvesi

Koijärvi

Rh

T

x

 

0

10

5

133

7

0

0

0

0

0

37

45

Kiuruvesi

Niemisjärvi

Rr

T

x

x

0

10

5

264

27

0

0

0

0

0

41

3

Kiuruvesi

Vaaksjärvi

Rr

T

x

x

0

5

2

218

42

0

0

0

0

1

40

48

Kiuruvesi

Kalliojärvi

MRh

T

x

 

0

11

3

232

43

0

0

0

0

3

30

48

Kiuruvesi

Kalliojoki

Pt

T

 

 

0

12

3

249

40

0

0

0

0

3

-

-

Kiuruvesi

Vaaksjoki

Ksa

T

 

 

0

6

2

220

46

0

0

0

0

1

-

-

Kiuruvesi

Pölhönjoki-Koskenjoki

Ksa

T

 

 

0

4

3

181

69

0

0

0

0

5

-

-

Kiuruvesi

Osmanginjärvi

Rr

T

x

x

0

4

3

179

70

0

0

0

0

5

41

38

Kiuruvesi

Näläntöjärvi

MRh

V

x

x

0

3

5

115

93

0

0

0

0

8

41

38

Kiuruvesi

Rikkajoki

Kt

H-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Kiuruvesi

Lahnanen

Lv

T

 

 

0

2

1

78

70

0

0

0

0

0

41

52

Iisalmi, Kiuruvesi, Vieremä

Luupujoki

Kt

T

 

 

0

5

5

206

81

0

0

0

0

9

-

-

Kiuruvesi

Luupuvesi

MRh

T

x

x

0

4

6

187

94

0

0

0

0

10

41

29

Kiuruvesi

Välijoki - Suojoki

Kt

T

 

 

0

3

1

157

102

0

0

0

0

12

-

-

Kiuruvesi

Välijärvi

MRh

V

x

 

0

3

7

223

105

0

0

0

0

9

42

59

Kiuruvesi

Yläjärvi

MRh

V

x

x

0

2

4

154

114

0

0

0

0

11

42

59

Iisalmi

Kumpunen

Rh

T

x

 

0

10

6

144

8

0

0

0

0

0

10

4

Iisalmi

Nieminen

Ph

V

x

x

0

16

11

212

6

0

0

0

0

0

60

28

Iisalmi

Hernejärvi

MRh

T

x

x

0

6

4

121

44

0

1

0

0

1

19

4

Iisalmi

Pentanlahti

Rh

H-

 

 

0

5

4

109

52

0

1

0

0

2

20

28

Sonkajärvi

Harvanjärvi

Vh

T

x

 

0

25

22

156

3

0

0

0

0

0

36

23

Iisalmi, Sonkajärvi

Matkusjoen alaosa

St

T

 

 

0

5

4

115

51

0

1

0

0

2

-

-

Sonkajärvi

Sonkajärvi

Rh

H-

x

 

0

4

4

81

58

0

1

0

0

2

19

27

Sonkajärvi

Oravijärvi

MRh

H-

 

 

0

1

4

25

36

0

0

0

0

0

20

28

Sonkajärvi

Matkusjoen yläosa

Kt

H-

 

 

0

3

4

68

69

0

1

0

0

2

-

-

Sonkajärvi

Pienivesi

Rh

T

 

x

0

2

4

53

81

0

2

0

0

3

20

27

Sonkajärvi

Sukevanjärvi

MRh

H-

 

 

0

2

4

49

81

0

0

0

0

4

20

28

Sonkajärvi

Lika-Pyöree

MRh

H-

x

 

0

0

10

4

93

0

0

0

0

13

20

27

Lapinlahti

Naarvanjärvi

Rk

T

 

 

0

8

2

187

29

0

0

0

0

2

13

75

Lapinlahti

Naarvanjoki

Kt

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

Lapinlahti

Naarvanjoen yläosa - Alapitkänjoki

Kt

T

 

 

0

8

2

184

31

0

0

0

0

2

-

-

Lapinlahti

Ala-Pitkä

Ph

T

 

x

0

7

2

173

32

0

0

0

0

2

50

75

Lapinlahti, Siilinjärvi

Ylä-Pitkänjoki-Juurikkajoki

Kt

T

 

 

0

6

2

164

33

0

0

0

0

2

-

-

 

Taulukko 13. Nilsiän reitin, Juojärven reitin sekä Rautalammin reitin toimenpidekohteiden eli hyvää huonommassa tilassa olevien vesimuodostumien sekä riskivesistöjen tietoja. Kts. taulukon 11 selite.

A

B

C

Kunta

Vesimuodostuma

Tyyppi

Ekologinen tila

Järven-lasku

Sisä-kuormitus

Teollisuus

Haja-asutus

Laskeuma

Pelto-viljely

Metsä-talous

Hule-vesi

Yhdys-kunnat

Kalan-kasvatus

Kaivokset

Turve-tuotanto

Fosfori %

Typpi %

Kuopio

Akonpohja

Ph

V

 

 

0

17

7

271

15

1

0

0

0

0

41

3

Siilinjärvi, Kuopio

Muuruvesi-Akonvesi

Kh

H-

x

 

0

11

21

168

41

0

6

2

0

2

21

5

Siilinjärvi

Kuuslahti

Kh

H-

 

 

709

100

64

195

8

2

0

0

0

0

4

20

Kuopio, Siilinjärvi

Juurusvesi-Karhonvesi

Sh

H-

x

 

2

15

27

204

37

0

10

2

0

2

24

6

Kuopio, Siilinjärvi

Iso- ja Pieni-Laju

Vh

T

 

 

0

32

23

615

10

1

0

0

0

0

36

14

Siilinjärvi

Siilinjärvi

Ph

V

 

 

80

85

21

440

5

4

0

0

0

0

13

4

Siilinjärvi

Apaja-Kumpunen

Mh

V

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

na

Siilinjärvi

Syvä-Kumpunen

Ph

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

na

Kuopio

Niitty-Pölläkkä

Ph

H-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

na

Kuopio

Alus-Pölläkkä

Vh

H-

 

 

0

45

24

645

6

1

0

0

0

0

62

27

Kuopio

Iso Vehkalahti

Vh

H-

 

 

0

45

25

326

5

1

0

0

0

0

12

11

Kaavi

Pieni Vehkalahti

Ph

T

 

x

0

31

10

366

5

0

0

0

0

0

13

20

Kuopio

Karjalankosken allas**

Lv

T

 

 

0

10

21

150

42

0

6

2

0

2

25

12

Siilinjärvi

Honka-Jälä

Vh

H-

 

 

0

76

16

214

5

1

0

0

0

0

4

0

Kuopio

Suuri-Pajunen

MRh

T

 

x

0

1

18

70

98

0

0

0

0

25

24

23

Kuopio

Kauppinen

Mh

V

 

 

0

22

11

698

14

1

0

0

0

2

35

14

Kuopio

Suuri-Pieksä

Vh

H-

 

 

0

20

31

381

8

0

0

0

0

0

25

39

Kuopio

Ylä-Pieksä

Ph

T

 

x

0

22

12

444

9

0

0

0

0

0

45

33

Kuopio

Ala-Hippa

Ph

T

 

x

0

22

11

321

9

0

0

0

0

0

17

26

Kuopio

Ylä-Hippa

Ph

T

 

x

0

21

9

344

10

0

0

0

0

0

37

26

Kuopio

Ylä-Siikajärvi

Ph

T

 

 

0

10

9

194

8

0

0

0

0

0

17

33

Kuopio

Raatti

Ph

T

 

 

0

42

16

401

7

1

0

0

0

0

10

33

Kuopio

Pieni-Säyneinen

Mh

T

x

x

0

13

19

190

20

0

6

0

0

0

22

12

Kuopio

Pappilanjoki

Pk

T

 

 

0

38

4

598

9

1

0

0

0

0

-

-

Lapinlahti

Valkeinen

MVh

H-

 

 

0

8

58

301

8

0

0

0

0

0

10

28

Lapinlahti

Varpanen

Rh

T

 

 

0

23

5

909

23

1

6

0

0

2

16

11

Kuopio

Ala-Nurmes

Ph

T

x

 

0

16

17

400

20

0

0

0

0

0

16

25

Kuopio

Nurmesjärvi

Kh

T

x

 

0

14

16

475

23

0

0

0

0

0

8

25

Lapinlahti

Karsanjärvi**

Rh

T

 

 

0

4

20

44

58

0

0

6

0

4

23

12

Sonkajärvi

Laakalampi

MRh

 

 

 

0

1

22

10

78

0

0

0

0

3

16

12

Siilinjärvi

Ahmo

Vh

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na

na

Siilinjärvi

Sulkavanjärvi

Ph

T

x

x

121

71

18

405

5

4

0

0

0

0

14

34

Siilinjärvi

Siilinjoki

Kk

T

 

 

101

72

17

379

5

4

0

0

0

0

-

-

Siilinjärvi

Pöljänjärvi

Rk

T

 

x

0

90

21

566

6

2

0

0

0

0

13

33

Lapinlahti, Siilinjärvi

Hökösenjärvi

Mh

V

 

 

0

38

10

792

4

1

0

0

0

0

68

72

Siilinjärvi

Kevätön

Rk

V

x

 

0

71

57

628

3

4

0

0

0

0

39

43

Lapinlahti, Rautavaara, Sonkajärvi

Tiilikanjoen yläosa

Kt

T

 

 

0

0

13

1

45

0

0

0

0

0

-

-

Rautavaara

Keyritynjoki

Kt

H-

 

 

0

2

6

14

54

0

5

0

0

1

-

-

Rautavaara

Luostanjoki

Kt

T

 

 

0

2

6

23

58

0

0

0

0

1

-

-

Kuopio

Vianvesi

Ph

T

 

 

0

24

19

321

10

0

0

0

0

0

19

0

Kuopio

Keskimmäinen

Rk

T

 

 

0

29

13

561

7

1

0

0

0

0

39

52

Tuusniemi

Tuusjärvi

Ph

T

x

x

0

24

16

198

9

0

0

0

0

0

19

26

Tuusniemi

Hietajärvi

Mh

H-

 

 

0

15

12

167

9

0

0

0

0

0

31

23

Kaavi

Retunen Petkellahti

Rh

T

 

 

0

7

11

0

5

1

0

0

0

0

30

21

Kaavi

Luotonen

Ph

H-

x

 

0

27

21

130

9

0

0

0

0

0

16

15

Kaavi

Louhi

Ph

T

 

 

0

12

13

185

11

0

0

0

0

0

15

17

Rautalampi

Syväjärvi

Ph

T

x

 

0

19

13

277

28

0

0

0

0

0

24

17

Rautalampi

Rautalampi

MRh

T

 

x

0

20

9

267

14

0

0

0

0

6

na

na

Rautalampi

Hankavesi

Vh

H-

x

 

0

11

29

85

18

0

4

22

0

2

0

24

Rautalampi

Lonkarinjoki

Pt

V

 

 

0

6

1

335

63

0

0

0

0

15

-

-

Vesanto

Horonjärvi

MVh

H-

x

 

0

9

15

179

3

0

0

0

0

0

0

15

Rautalampi

Sääksjärvi

MVh

T

 

 

0

26

23

328

21

0

0

0

0

0

11

30

Kuopio

Keihäsjärvi

Mh

 

x

 

0

10

10

17

11

0

0

0

0

0

0

17

Keitele

Hetejärvi

MRh

H-

x

 

0

0

23

27

85

0

0

0

0

0

0

20

Keitele

Kangasjoki

Kt

T

 

 

0

2

4

30

28

0

0

0

0

0

-

-

Keitele

Sulkavanjärvi

MRh

H-

 

x

0

2

3

59

30

0

0

0

0

5

32

13

Keitele

Korppinen

MRh

V

x

x

0

4

5

123

48

0

0

0

0

5

48

42

Pielavesi

Pitkäjoki

Kt

T

 

 

0

7

8

89

34

0

0

0

0

2

-

-

Pielavesi

Savijärvi

Rr

T

 

x

0

3

3

161

45

0

0

0

0

6

50

75

Kiuruvesi, Pielavesi

Savijoki-Kiertojoki

Kt

V

 

 

0

3

3

161

45

0

0

0

0

6

-

-

Pielavesi

Hirvijärvi

Ph

T

 

x

0

30

18

340

5

0

0

0

0

0

33

75

Pielavesi

Hirvijoki

Pk

T

 

 

0

15

7

258

4

0

0

0

0

0

-

-

Pielavesi

Petäjäjoki

Kt

T

 

 

0

5

10

34

30

0

0

0

0

4

-

-

Tervo

Pieni Tallusjärvi

Ph

H-

 

 

0

20

22

53

6

0

0

0

0

0

0

9

Suonenjoki

Kimpanlampi

Lv

H-

 

 

0

16

27

108

30

1

46

0

0

1

0

21

Suonenjoki

Suurijärvi

Rh

H-

 

 

0

10

6

155

16

0

0

0

0

12

0

19

Suonenjoki

Leväjärvi

Ph

H-

 

 

0

8

13

44

23

1

5

0

0

0

0

23