Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

7.2.2 Pohjavesialueiden tila Pohjois-Savossa

Pohjois-Savossa tarkastelujen perusteella kaikki pohjavesialueet luokitellaan määrällisen tilan osalta hyvään tilaan.

Pohjois-Savon riskialueille tehtyjen kemiallisen tilan testien perusteella huonoon tilaan luokitellaan yksi pohjavesialue. Siilinjärven Harjamäki-Kasurilan pohjavesialue luokiteltiin jo kahdella ensimmäisellä vesienhoitokaudella huonoon tilaan kohonneiden kloridipitoisuuksien takia. Harjamäki-Kasurilan kloridipitoisuudet ovat edelleen korkeita, vaikka toimenpideohjelmissa esitetyt toimenpiteet on saatu toteutettua. Kloridipitoisuuksien kääntyminen laskuun alueella saattaakin viedä kymmeniä vuosia. Muiden pohjavesialueiden osalta tilan arvioinnin perusteella alueilla vallitsee hyvä tila. Kärängänmäen pohjavesialueella vedenottamo on tiealueen vaikutusalueella ja pitoisuudet ovat nousseet viime vuosina yli ympäristölaatunormin. Mikäli pitoisuustrendi jatkuu vedenottamolla nousevana, on tilan luokittelua alueella huononon tilaan harkittava seuraavalla vesienhoitokaudella. Tarvittavat toimenpiteet on pohjavesialueella jo tienpidossa tehty, joten kloridipitoisuuksien pitäisi ajan kuluessa lähteä laskemaan.

Pohjois-Savon kartalla on esitetty pohjavesialueet, ja näistä on symbolein merkitty hyvään (8 kpl) ja huonoon (1 kpl) tilaan luokitellut riskialueet.

Kuva 19.  Kartta pohjavesien riskialueista ja tilan luokittelusta Pohjois-Savon pohjavesialueilla.