Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.13.3 Aikaisempien kausien toimenpiteiden toteutuminen

Toimenpideohjelmassa 2016–2021 esitettiin kaksi toimenpidettä mahdollisesti pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyen. Hongikon pohjavesialueelle esitettiin toimenpidettä vanhan polttonesteen jakelupaikan riskinarviointiin, kunnostussuunnitteluun ja kunnostukseen. Voivakan pohjavesialueelle esitettiin pilaantuneisuustutkimusta vanhalle ampumarata-alueelle. Toimenpiteet on saatu toteutettua, mutta ampumarata-alueella tullaan tekemään vielä tarkentavia tutkimuksia. Molemmat pohjavesialueet on kuitenkin voitu poistaa tehtyjen tutkimusten jälkeen riskialueluokituksesta. Hongikon pohjavesialue on alueella lisäksi tehtyjen pohjavesitutkimusten ja vedenhankintaan kohdistuneiden muutosten johdosta poistettu kokonaan pohjavesialueluokituksesta.