Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.15.1 Pinta- ja pohjavesivaikutukset

Pohjavesialueen suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on pyrkiä turvaamaan pohjavesivarojen säilyminen käyttökelpoisena kemiallisen ja määrällisen tilan osalta. Suojelusuunnitelman tavoitteena on myös turvata esiintymän hyvän tilan säilyminen tai saavuttaminen rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä ja toimintoja pohjavesialueella. Suojelusuunnitelmilla pyritään positiivisten pohjavesivaikutusten saavuttamiseen pohjavesialueilla.