Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.15.2 Sääntely ja ohjauskeinot

Pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista, päivittämistä ja toimeenpanoa sekä niiden seurantaryhmien toimintaa edistetään. Lisäksi edistetään pohjavesialueiden hydrogeologisten lisätutkimusten, rakenneselvitysten ja pohjavesimallinnusten toteuttamista ja niihin liittyvien tietojen saatavuutta.