Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.6 Turvetuotanto

 

Keskeiset tavoitteet

  • Suurimmalla osalla turvetuotantoalueista on käytössä ympärivuotisesti toimiva tehostettu vesienkäsittely, kuten pintavalutus tai kosteikko

  • Varmistetaan ympärivuotisen vesienkäsittelyn toimivuus

  • Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöä ohjataan selvemmin ilmaston, vesistön ja monimuotoisuuden kannalta kestävimpiin ratkaisuihin kuten kosteikkojen perustaminen, uudelleen soistaminen tai metsittäminen.

 

Turvetuotantoalueita Pohjois-Savossa on toiminnassa vuonna 2020 yhteensä 60 kpl ja muiden maakuntien alueella toimivia turvetuotantoalueita, joiden vedet laskevat Pohjois-Savon puolelle, on 8 kpl.  Pohjois-Savoa kuormittava turvetuotantopinta-ala on vuonna 2020 yhteensä noin 3800 hehtaaria.  Tuotantoalueet keskittyvät Iisalmen, Nilsiän ja Rautalammin vesistöreiteille. Kallaveden-Sorsaveden alueella ja Juojärven reitillä turvetuotantoa on sen sijaan hyvin vähän. Pohjois-Savon pohjavesialueilla ei sijaitse turvetuotantoalueita. Pohjavesialueiden lähelle sijoittuvia turvetuotantoalueita on muutamia.

Turpeen energiakäyttö Pohjois-Savossa on puolittunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kun turvetta käytettiin alueella vuonna 2008 vielä 2085 GWh/vuosi, oli turpeen energiakäyttö vuonna 2018 Pohjois-Savossa enää 1083 GWh/vuosi.  Näköpiirissä on turpeen energiakäytön väheneminen edelleen uusiutuvan energian osuuden lisääntyessä. Pohjois-Savossa tuotetaan käytännössä vain polttoturvetta, joten myös maakunnan turvetuotantopinta-alan voidaan olettaa vähenevän.