Hyppää sisältöön
eTPO - Toimenpideohjelma

9.7 Kalankasvatus

Pohjois-Savon alueella kalankasvatus on ollut viime vuosina pienempien laitosten osalta laskusuunnassa, toisaalta kalankasvatusmäärät ovat nousseet koska alueelle on rakennettu muutamia suuria kalankasvattamoita ja lisää on suunnitteilla. Uudet tuotantolaitokset ja suunnitteilla olevat toimivat kiertovesijärjestelmillä, joten lähtökohtaisesti Pohjois-Savon alueella kalankasvatuksen vesistöpäästöissä ei ole odotettavissa suurempia muutoksia lähivuosina, vaikka tuotantomäärät ovat kasvaneetkin ja kasvavat edelleen uusien hankkeiden myötä.

Pohjois-Savossa sijaitsee 8 ympäristöluvan alaista kalanviljelylaitosta, 3 luonnonravintolammikkoa ja yksi ongintalaitos, joissa harjoitetaan kalanviljelyä. Lisäksi on 2 voimassa olevaa ympäristölupaa, joissa kalanviljelyä ei toistaiseksi harjoiteta mutta joiden lupia ei ole haluttu mahdollisen tulevan kalanviljelytoiminnan vuoksi rauettaa. Lisäksi on lukuisia pieniä luonnonravintolammikoita, joiden lupatarve ei ylity. Pohjois-Savon ympäristöluvallisista kalanviljelylaitoksista vain 2 on perinteisiä maalaitoksia. Pohjois-Savossa sijaitsee myös 2 verkkokassikasvattamoa ja 5 kiertovesilaitosta. Yhdellä laitoksella on sekä maalaitos, että erillinen kiertovesilaitos.